Nederlandse dendrologie

In 1933 verscheen voor het eerst het boek Nederlandse dendrologie: geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen. Dit boekwerk werd geschreven door Dr. B.K. Boom, onderzoeker bij het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen en is later voortgezet door H.J. van der Laar (twaalfde druk) en Dr. ir. J. de Koning, J.W. van den Broek, H.J. van der Laar en Ing. Fortgens (dertiende druk). Van der Laar was vanaf de negende druk bij het schrijven betrokken.

Het boek is opgezet als een flora. Opgenomen zijn niet alleen determinatietabellen met zomerkenmerken, maar ook met winterkenmerken, zodat ook als er geen bladeren of bloemen aanwezig zijn de struik of boom veelal toch op naam gebracht kan worden. De kenmerken worden verduidelijkt met illustraties. Bij de planten is het jaartal, waarin ze in Nederland in cultuur genomen zijn, vermeld.

Vierde drukBewerken

De vierde druk verscheen in 1959. In deze druk zijn ook voor het eerst meer zeldzame planten opgenomen die in parken, tuinen, collecties en kwekerijen staan.

Twaalfde drukBewerken

De twaalfde druk verscheen in 1982. In deze druk zijn de familie Oleaceae, de geslachten Berberis, Euonymus en Parthenocissus ingrijpend veranderd.

Dertiende drukBewerken

De dertiende druk is verschenen in 2000. Deze druk heeft een heel andere opzet gekregen dan de voorgaande drukken. De tabellen met winterkenmerken zijn meestal niet meer aanwezig en de families zijn nu gerangschikt in twee groepen:

Alleen de soorten zijn nu nog apart beschreven en voor iedere familie is een determinatiesleutel opgenomen. De soortbeschrijving is gestandaardiseerd en bestaat uit

Veertiende drukBewerken

In 2009 is een veertiende editie van de "Boom" verschenen, onder de titel Dendrologie van de lage landen bij de KNNV-uitgeverij, onder redactie van Jan de Koning. In 2012 verscheen de tweede druk onder de nieuwe titel.

Naamlijst van houtige gewassenBewerken

Daarnaast is er de Naamlijst van houtige gewassen[1], waarin de juiste botanische en Nederlandse naam staan vermeld. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.


Zie ookBewerken