Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

belangenorganisatie voor vrijwillige levensbeëindiging

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, tot 2006: Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), is een Nederlandse vereniging met als primaire doelstelling het bespreekbaar maken van euthanasie. De NVVE spreekt liever van een vrijwillig levenseinde, anderen spreken van geassisteerde levensbeëindiging of zelfdoding. Daarbij probeert men de dood-op-verzoek maatschappelijk aanvaardbaar te maken en ook rechten en plichten op te nemen in de Nederlandse wetgeving. De vereniging streeft naar erkenning als mensenrecht dat mensen kunnen kiezen voor een vrijwillig levenseinde en hulp daarbij kunnen krijgen.

De NVVE werd op 23 februari 1973 in het Friese Vinkega opgericht door het echtpaar Jaap Sybrandy en Klazien Alberda. Directe aanleiding tot de oprichting was de zaak-Postma. De Friese huisarts Truus Postma werd door het Openbaar Ministerie voor het gerecht gedaagd omdat zij op 19 oktober 1971 haar terminaal zieke moeder een dodelijke dosis morfine had toegediend. Hiertoe was zij gekomen omdat haar moeders verzoek tot euthanasie meerdere keren was afgewezen. Dorpsgenoten van de huisarts begonnen een handtekeningenactie waarna de zaak landelijk - en internationaal - bekend werd. De rechtszaak was een grote euthanasiezaak en startte de euthanasiediscussie in Nederland.

Na meer dan 30 jaar strijden bereikte de NVVE een van haar voornaamste doelstellingen met het op 1 april 2002 in werking treden van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De vereniging vindt dat er naast deze medische route (hulp van een arts) ook een autonome route mogelijk moet worden in Nederland (pil van Drion). Ook heeft de vereniging het gedachtegoed van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil overgenomen, die hebben gepleit voor het mogelijk maken van hulp bij euthanasie door hulpverleners (niet-artsen). De NVVE staat voor het zelfbeschikkingsrecht op een waardig levenseinde.[1]

De NVVE heeft ruim 173.000 leden (2021), met 31 medewerkers op het kantoor in Amsterdam en 150 vrijwilligers in Nederland.[2] De Raad van Bestuur bestaat uit Fransien van ter Beek en Marjon Vonck. Voorzitter van de Raad van Toezicht is Job Cohen (2021).

Zie ook bewerken

Naast de VVE zijn de volgende organisaties actief op het gebied van zelfeuthanasie:

Externe links bewerken