Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst

De Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (V.A.N.K.) is een Nederlandse vereniging voor de bevordering van toegepaste kunst, opgericht in 1904 op initiatief van Jac. van den Bosch, Herman Hana, Klaas van Leeuwen, Willem Penaat en Antoon Molkenboer.[1] In de V.A.N.K. verenigden zich de kunstnijveraars van Nederland die vóór die tijd aangesloten waren geweest bij aparte schilders- of architectenverenigingen. Bij de oprichters behoorden ook de kunstenaar Chris Lebeau en architect K.P.C. de Bazel.

Affiche voor een tentoonstelling van de V.A.N.K., ontworpen door Walter van Diedenhoven (1911)

De doelstelling was de ontwikkeling der ambachts- en nijverheidskunst te bevorderen en de belangen van de beoefenaars van die kunst te behartigen.[2][3] N.P. de Koo was van 1915 tot 1940 secretaris van de V.A.N.K. De socialistisch georiënteerde Vereniging ontbond zich in 1941 om het door de bezetter verplichte lidmaatschap van de Kultuurkamer te ontlopen.

Jaarboeken bewerken

De vereniging publiceerde van 1919 tot en met 1931 jaarboeken met steun van het in 1917 opgerichte ministerie van Kunsten en Wetenschappen. De uitgever was W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij in Rotterdam. De ontwerpers van de elf omslagen waren:

Literatuur bewerken

  • Frederike Huygen: Visies op Vormgeving - Het Nederlandse ontwerpen in teksten, Deel 1 (1874-1940) Uitgave: Architectura & Natura en Premsela, Amsterdam, 2007. ISBN 9789076863429. Deel 2 is verschenen in 2008.