De NOT-poort of inverter (Nederlands: 'NIET-poort') is een digitale elektronische schakeling. De poort bezit één ingang en één uitgang. De logische toestand van de uitgang is uitsluitend 0, als de ingang 1 is.

Booleaanse overdrachtsfunctie bewerken

In booleaanse algebra kan de functie geschreven worden als:  

Waarheidstabel voor een NOT-poort bewerken

Ingang Uitgang
P Q
0 1
1 0
 
Amerikaans (boven) en IEC-symbool van een NOT

Elektronische implementatie bewerken

NOT-poorten worden, meestal in groepen of in combinatie met andere logische schakelingen, als geïntegreerde schakeling uitgevoerd. Het komt voor positieve en negatieve logica op hetzelfde neer; het maakt niet uit, of een logische 1 correspondeert met een hoge of een lage spanning. Het type 7404 uit de TTL-serie 74xx is een voorbeeld van een zesvoudige NOT.

Uitvoering bewerken

Uitvoering met relais bewerken

In deze schakeling bezit het relais een verbreekcontact. De stroomkring met het contact is geopend, wanneer het relais bekrachtigd is. Positieve logica: 1 = stroomvoerend

 
NOT-poort met relais

Uitvoering met transistor bewerken

Indien de ingang niet onder spanning staat, laat de transistor geen stroom door en ontstaat een uitgangsspanning. Indien de ingang echter wel onder spanning staat, laat de transistor wel stroom door en wordt de uitgang geaard.

 
NOT-poort met transistor

Zie ook bewerken