Mouseion

Zie ook het artikel over de Bibliotheek van Alexandrië.

Mouseion is de Griekse naam (Μουσεῖον) voor 'tempel der muzen'. De muzen waren de personificaties in de vorm van godinnen van de 'negen schone kunsten' oftewel wetenschappen en kunsten.

De Atlas van Farnese, een Romeinse kopie van een bronzen beeld dat waarschijnlijk in het Mouseion van Alexandrië stond.

Bibliotheek van Alexandrië als deel van het MouseionBewerken

In de hele Griekse antieke wereld kon men destijds in vele steden Mouseia aantreffen. Het bekendste Mouseion was dat van Alexandrië in Egypte. Volgens de Griekse geograaf Strabo was het Museion gesitueerd in de koninklijke wijk waar ook de paleizen van de heersers waren, bij de zee en omvatte een peripatos en een exedra met zitplaatsen. Ook bevatte het geheel een groot gebouw waarin zich de aula bevond waarin geleerden die lid waren van het Museion hun maaltijden gebruikten. Het Museion verschafte ook inwoning aan geleerden die uitgenodigd waren aan het Ptolemeïsche hof.

Bij deze 'tempel der Muzen' behoorde ook de beroemde bibliotheek van Alexandrië, die uitgroeide tot de grootste en belangrijkste bibliotheek van de oudheid. Onderdeel van de bibliotheek was een verzameling van allerlei voorwerpen uit de toen bekende wereld. Zo werd het woord mouseion de oorsprong en het synoniem van het tegenwoordige museum dat meestal ook omschreven wordt als een verzameling van voorwerpen tentoongesteld in een gebouw en die te bezichtigen zijn door belangstellenden. In het Mouseion van Alexandrië kon dan ook literatuuronderzoek worden gedaan (de belangrijkste vorm van onderzoek in die tijd) en konden colleges worden gevolgd van diverse (natuur-)filosofen en wetenschappers. Als zodanig was dit mouseion dan ook een antieke voorloper van de huidige universiteit.

BibliografieBewerken

  • Alberto Manguel, The Library at Night. Uitg. Knopf, Canada, 2006 (Nederlandse vertaling: De bibliotheek bij nacht, 2007 - zie hoofdstuk I: De bibliotheek als mythe).