Hoofdmenu openen

Monument voor koningin Emma (Amsterdam)

beeld in Amsterdam
Monument koningin Emma

Het Monument koningin Emma, ter nagedachtenis aan koningin Emma staat op het Emmaplein in de Willemsparkbuurt in Amsterdam. Het beeld is van de hand van Lambert Zijl (1866-1947). Zijl maakte het ontwerp voor dit beeld aanvankelijk als inzending voor een prijsvraag van de gemeente Den Haag. Hoewel Zijl de wedstrijd won, werd het beeld niet in Den Haag gerealiseerd. Het monument dat daar uiteindelijk werd gerealiseerd was van de hand van Toon Dupuis. Onduidelijk blijft of Dupuis al voor het verstrijken van de prijsvraag de opdracht was gegund, of dat de gemeente Den Haag het beeld van Zijl uiteindelijk te schetsmatig vond.[1]. Wat daarvan zij: het beeld werd uiteindelijk niet in Den Haag, maar in Amsterdam geplaatst.[2] Het beeld werd in 1938 door koningin Wilhelmina onthuld. Op 29 juni 1940 (Anjerdag) trokken velen naar het monument om er een bloemenhulde te brengen.[3]

Het kalkstenen beeld bestaat uit een voetstuk met daarop de wapens van Oranje-Nassau en Waldeck-Pyrmont. De zes vrouwenfiguren onder de wapens, moeten symboliseren dat de vorstin op handen werd gedragen. Aan weerszijden van de sokkel verbeelden twee scènes de barmhartigheid en de rechtvaardigheid. Op de achterzijde van de sokkel staat een door koningin Emma opgericht sanatorium afgebeeld. Het opschrift op de sokkel luidt Koningin Emma 1858-1934. De vorstin is boven op de sokkel zittend weergegeven. In 1987 werd het beeld door vandalen onthoofd. Spoedig nadat het vorstelijk hoofd in de bosjes werd aangetroffen, werd het beeld hersteld.