Een eentakkig bijscherm of monochasium is een bloeiwijze met aan de as steeds maar een zijas, die gewoonlijk weer vertakt is.

enkelvoudig gevorkt bijscherm.