Molenstichting Westerkwartier

molenstichting in Nederland

De Molenstichting Westerkwartier was een Nederlandse stichting die zich inzette voor het in stand houden van een aantal poldermolens in het westen van de provincie Groningen, in het Westerkwartier.

De stichting is voortgekomen uit het voormalige waterschap Westerkwartier en had de volgende molens in eigendom:

In 2016 is het bezit van de stichting overgedragen aan de Stichting De Groninger Poldermolens.