Ammoniumijzer(II)sulfaat

(Doorverwezen vanaf Mohrs zout)

Ammoniumijzer(II)sulfaat is een dubbelzout met als brutoformule (NH4)2Fe(SO4)2. Het komt vrijwel steeds voor als het hexahydraat: (NH4)2Fe(SO4)2 · 6 H2O, dat ook wel Mohrs zout genoemd wordt. Mohrs zout vormt lichtgroene kristallen. De naam van de stof is afgeleid van die van de Duitse scheikundige Karl Friedrich Mohr. Als Mohrs zout is ammoniumijzer(II)sulfaat een van de weinige tamelijk lucht-stabiele ijzer(II)verbindingen.

Ammoniumijzer(II)sulfaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van ammoniumijzer(II)sulfaat
Ammoniumijzer(II)sulfaat-kristallen (hexahydraat)
Algemeen
Molecuulformule (NH4)2Fe(SO4)2
IUPAC-naam ammoniumijzer(II)sulfaat
Andere namen Mohrs zout
Molmassa 284,04712 g/mol
CAS-nummer 10045-89-3
EG-nummer 233-151-8
PubChem 24863
Wikidata Q373365
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P305+P351+P338
LD50 (ratten) (oraal) 3250 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur lichtgroen
Dichtheid 1,86 g/cm³
Smeltpunt (ontleedt) 100 °C
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 269 g/L
Goed oplosbaar in water
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur monoklien
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Synthese

bewerken

Mohrs zout kan bereid worden door het oplossen van equivalente hoeveelheden ijzer(II)sulfaat en ammoniumsulfaat in water, dat een kleine hoeveelheid zwavelzuur bevat. Na indampen van de oplossing worden lichtgroene kristallen verkregen. Als alternatief voor het indampen kunnen de zouten in een warme oplossing samengevoegd worden. Na afkoelen ontstaat een neerslag van Mohrs zout.

Toepassingen

bewerken

Het zout wordt gebruikt bij chemische analyses, zoals de CZV-bepaling. In de tuin wordt de stof gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen mos in gazons.

De belangrijke component in deze verbinding is steeds het ijzer(II)-ion. Hoewel ijzer(II)sulfaat zelf ook gebruikt zou kunnen worden bij chemische analyses, heeft het gebruik van Mohrs zout het voordeel dat deze stof veel stabieler is tegen oxidatie door luchtzuurstof. Daarom wordt Mohrs zout ook als oertiterstof bij redoxtitraties aangewend.

bewerken
  • (en) MSDS van ammoniumijzer(II)sulfaat