Afgeleide eenheden van wattuur
factor naam symbool
10−3 milliwattuur mWh
1 wattuur Wh
103 kilowattuur kWh
106 megawattuur MWh
109 gigawattuur GWh
1012 terawattuur TWh

Een mWh of milliwattuur is een eenheid voor arbeid. Het is onder andere een maat voor de energie die een batterij levert aan zuinige elektronica. Een milliwattuur is gelijk aan: