Milieukundeopleiding

De diverse milieukundeopleidingen die Nederland en Vlaanderen kennen zijn uiteenlopend. Het niveau en verschil in theorie en praktijk is op de opleidingen verschillend.

UniversitairBewerken

De opleidingen Milieuwetenschappen bestaan als afzonderlijke Bachelor en Master-studies, maar wordt ook als aanvullende studie (Master-na-Master) gevolgd na een andere basisopleiding (bijvoorbeeld scheikunde, biologie, biotechnologie), onder andere bij de:

In 2007 zijn de meeste Nederlandse universitaire milieu-opleidingen gevisiteerd door een commissie van deskundigen in het kader van de heraccreditatieprocedure. De deelnemende opleidingen (OU, RU, RUG, UU en VU) voldeden allemaal aan de minimumcriteria en scoorden op veel deelaspecten goed.[1]

Hogeschool in NederlandBewerken

Hogeschool VlaanderenBewerken

In Vlaanderen bestaat een opleiding milieukunde (of milieutechnologie, milieumanagement, milieusanering, milieuzorg, milieubeheer) op het niveau Master (industrieel ingenieur), onder meer te:

Op het niveau professionele Bachelor (graduaat), onder meer te:

mbo in NederlandBewerken

  • Helicon (Onderwijs), vestiging mbo Den Bosch. De opleiding heet hier Milieu Inspectie en Milieu onderzoeker.
  • Wellantcollege, vestiging mbo Rijswijk. Opleiding tot Milieufunctionaris niveau 4

TSO in VlaanderenBewerken

Hier wordt een studie "water- en luchtbeheersingstechnieken" als zevende specialisatiejaar ingericht, aansluitend op studierichtingen als biotechnische-, techniek-wetenschappen.

Zie verderBewerken

ReferentiesBewerken