Meter per seconde kwadraat

De meter per seconde kwadraat is de eenheid van versnelling in het Internationale Stelsel van Eenheden (SI). Als afgeleide eenheid is het samengesteld uit de SI-basiseenheden lengte, de meter en tijd, de seconde. Het symbool is in verschillende vormen geschreven als m/s2, m·s−2, m s−2 of .

Als versnelling wordt de eenheid fysiek geïnterpreteerd als verandering in snelheid per seconde, dus meter per seconde per seconde, en wordt behandeld als een vector.

VoorbeeldBewerken

Als een voorwerp een constante versnelling ondergaat van 1 m/s2 vanuit stilstand, bereikt het na 5 seconden een snelheid van 5 m/s en na 10 seconden 10 m/s. De gemiddelde versnelling   kan worden berekend door het snelheidsverschil van   te delen door de tijd  , zodat:

 

Verwante eenhedenBewerken

De tweede wet van Newton stelt dat kracht   gelijk is aan massa   vermenigvuldigd met versnelling  . Voor de versnelling geldt dus

 

De eenheid van kracht is de newton (N), en massa heeft de SI-eenheid kilogram (kg). Eén newton is gelijk aan één kilogram meter per seconde kwadraat. Dus is de eenheid meter per seconde kwadraat gelijk aan newton per kilogram: N·kg−1 of N/kg.[1]

 

Het zwaartekrachtveld van de aarde (dichtbij het grondniveau) kan dus worden weergegeven als 9,8 meter per seconde kwadraat, of als het equivalent 9,8 N/kg.

Versnelling kan ook worden weergegeven als de verhouding tot de zwaartekracht, zoals g-kracht en piekgrondversnelling bij aardbevingen.

Zie ookBewerken

ReferentiesBewerken

  1. Kirk, Tim: Physics for the IB Diploma; Standard and Higher Level, Page 61, Oxford University Press, 2003.