Farmaca

(Doorverwezen vanaf Farmacon)

Farmaca (enkelvoud: farmacon) zijn, in de ruimste zin van het woord, meestal 'exogene' (van buiten komende) of lichaamsvreemde stoffen die een interactie aangaan met een 'biologisch systeem' (levend wezen). De wetenschap die de interactie tussen farmaca en (het biologische systeem) bestudeert heet 'farmacologie'. In het medisch-farmaceutisch taalgebruik is een farmacon het werkzame bestanddeel van een medicijn (geneesmiddel). De fractie van het farmacon die uit een toedieningsvorm vrijkomt wordt de farmaceutische beschikbaarheid genoemd. Het deel dat daar uiteindelijk van in de bloedbaan terechtkomt, noemt men de biologische beschikbaarheid.

Een farmacon kan ook giftig zijn: dat is het aandachtsgebied van de toxicologie. De schade die door een giftige stof teweeg wordt gebracht hangt af van de betreffende stof, de dosis die iemand per keer binnen krijgt en de duur en frequentie van de blootstelling aan de giftige stof.

Ook drugs behoren tot de farmaca.