Melkema State

stins in Nederland

Melkema State is een voormalige stins van Rinsumageest in de gemeente Dantumadeel, in Friesland. De stins bestond al voor 1439[1]. In 1727 is de stins afgebroken en de tuinen van de stins zijn samengevoegd met die van de Eysinga State. De rondweg om Rinsumageest is vernoemd naar deze stins: 'de Melkemaweg'. In Rinsumageest is een straat vernoemd naar de bewoners van de Melkema State: ‘de van Aylvaweg’. Op de plaats waar de Melkema State vroeger stond bevindt zich tegenwoordig het Rinsumageester Bos.

Lijst van eigenaren van de Melkema StateBewerken

Jaar Gebruiker
tot 1439 Thieppka Sceltama, verkoopt aan:
1439 Juw Juwsma alias Bottema, zoon:
1477 Gatze Juwsma, dochter:
1498-1511 Ayl Juwsma, dochter:
1526 Dorothea van Botnia (in 1511 was neef Douwe Donia eigenaar)
1581 Ulbe Tiaerdtsz Aylva, zijn overgrootmoeder was Ybel Juwsma, een dochter Van Juw Juwsma alias Bottema. Zoon:
1582 Tjaert van Aylva, zoon:
1640 Sjoerd van Aylva
1679 Tjaerd van Aylva
1713 Tjaerd van Aylva
1723 Mevrouw Unia-Schratenbach