Media-ethiek is een filosofisch vakgebied waarin morele dilemma's in de journalistiek, voorlichting en reclame worden geanalyseerd. Anders gedefinieerd is media-ethiek een systematische en methodische reflectie op het functioneren van massamedia. Media-ethici richten zich met name op probleemsituaties die zich voordoen in de (beroepsmatige) informatievoorziening.

Media-ethische kwesties doen zich zowel voor aan de kant van de informatiezender als -ontvanger. Ruimer beschouwd zijn ze tevens een zaak van media-structuren en -systemen.

OnderwerpenBewerken

Voorbeelden van onderwerpen waar media-ethici zich onder meer mee bezighouden zijn:

Zie ookBewerken