Informatievoorziening

De informatievoorziening van een organisatie is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. De informatiebehoefte van een organisatie kan drieledig worden ingedeeld:

Bij informatievoorziening staat de mens centraal. Informatie begint bij de menselijke behoefte om iets te willen weten.

Deling/verspreiding van informatie binnen een (grotere) organisatie kan, behalve via rechtstreeks collegiaal contact, ook plaatsvinden via het intranet ervan. Dat is een intern netwerk waarop alle medewerkers informatie kunnen delen.

Zie ookBewerken