Martensitische transformatie

transformatie van austeniet naar martensiet

Martensitische transformatie is de omzetting van austeniet in martensiet door snel afkoelen, het zogenaamde afschrikken. Bij de transformatie wordt het austeniet, dat een kubisch vlakgecentreerd atoomrooster heeft, dus omgezet in een metastabiele vorm.