Hoofdmenu openen

De Marggraff Stichting is een stichting die is opgericht na de dood van Ewald Marggraff in 2003, met als doelstelling om de uitgebreide bezittingen van Marggraff te beheren. Dit beheer geschiedde namens twee van zijn zussen en werd uitgevoerd door Frits Bevort. Dit is in 2015 overgenomen door zijn zoon Hein Bevort

De terreinen die zich in eigendom van Ewald Marggraff bevonden besloegen een oppervlakte van minimaal bijna 700 ha. Aangezien deze terreinen niet onderhouden werden en het voor het publiek streng verboden was om ze te betreden, vertegenwoordigen ze een grote natuurwaarde.

Sedert 2005 is men begonnen om een deel van deze terreinen open te stellen voor het publiek. Deze terreinen omvatten:

Het Wilhelminapark zou in een later stadium opengesteld worden.

Veel van deze terreinen zijn ontgonnen door Lodewijk Marggraff, de vader van Ewald.

De openstelling geschiedde in het kader van de Natuurschoonwet uit 1928, die voorziet in beheerssubsidie door de overheid in ruil voor openstelling.