Hoofdmenu openen

Wikipedia β

Madeleine de Cock Buning

Nederlands juriste
Foto: Ruud Pos

Madeleine de Cock Buning (1966) is een Nederlands jurist, bestuurder en toezichthouder. Zij is voorzitter van het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. De Cock Buning is tevens hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht.

Inhoud

LoopbaanBewerken

Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media sinds 2013.

De Cock Buning is tevens voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services, groep van nationale toezichthouders in EU-verband. Een belangrijk speerpunt van haar voorzitterschap is de bescherming van minderjarigen tegen ernstig schadelijke content op televisie, online platforms en websites. Daarnaast zet ERGA in op de onafhankelijke positie van mediatoezichthouders van alle landen in de Europese Unie. Vrije en pluriforme media zijn onmisbaar in een democratie. Mediatoezichthouders beschermen de integriteit en onafhankelijkheid van het medialandschap. Om dit goed te kunnen doen, moeten mediatoezichthouders onafhankelijk zijn en goed toegerust zijn om adequaat hun taken te kunnen uitvoeren.

De Cock Buning is sinds 2007 hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht, bij de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Zij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en begeleiding van promovendi. De focus van haar onderzoek is innovatie, technologie en recht (bijv. robotisering en autonome intelligentie).

Zij bekleedt diverse nevenfuncties, onder meer die van raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag, voorzitter van de (advies)Commissie Auteursrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bestuurslid van de Stichting Machiavelli.

Van 1998 tot 2009 was De Cock Buning advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar zij verantwoordelijk was voor het adviseren van en procederen voor (beursgenoteerde) ondernemingen op het gebied van informatietechnologie, intellectuele eigendom en reclamerecht.

OpleidingBewerken

Madeleine de Cock Buning studeerde Informatietechnologie en Recht (afgestudeerd in 1992) en Nederlands Recht (afgestudeerd in 1991) aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in 1998 op het proefschrift ‘Auteursrecht en Informatietechnologie, over de beperkte houdbaarheid van technologiespecifieke regelgeving’ bij het Instituut voor Informatierecht (UvA).

NevenfunctiesBewerken

Externe linksBewerken