Hoofdmenu openen

Commissariaat voor de Media

Nederlands overheidsorgaan


Het Commissariaat voor de Media is een zelfstandig bestuursorgaan dat bij wet is aangesteld voor het houden van toezicht op naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het Commissariaat is opgericht op 1 januari 1988, tegelijk met de invoering van de Mediawet van 1987. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het Commissariaat tussen politiek en media-instellingen.

Commissariaat voor de Media
[[Bestand:
Logo Commissariaat voor de Media.jpg
|266px|]]
Type zelfstandig bestuursorgaan
Opgericht 1 januari 1988
Hoofdkantoor Hilversum
Website www.cvdm.nl

Het commissariaat houdt toezicht op de publieke televisie- en radio-omroepen in Nederland (landelijk, regionaal en lokaal), de in Nederland gevestigde commerciële zenders (zoals NET5, SBS6 en Veronica) en mediadiensten op aanvraag. Tevens houdt het sinds 2005 toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs.

Het Commissariaat neemt zijn besluiten onafhankelijk van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het wordt gefinancierd uit de Mediabegroting en uit de toezichtskosten die commerciële media-instellingen verschuldigd zijn.

Het Commissariaat wordt geleid door een college van drie leden, commissarissen genoemd. Dat zijn Madeleine de Cock Buning (voorzitter) (lid sinds 2009), Eric Eljon (lid sinds 2011) en Jan Buné (lid sinds 2013).

Inhoud

Bevoegdheden en takenBewerken

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs.

Het toezicht betreft publieke televisie- en radio-omroepen in Nederland (landelijk, regionaal en lokaal), de in Nederland gevestigde commerciële zenders (zoals NET5, SBS6 en Veronica) en  online audiovisuele-videodiensten op aanvraag.

Met zijn werk beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het `Nederlandse audiovisuele media-aanbod. Tegelijk ondersteunt het daarmee de informatievrijheid.

Media zoals radio, televisie en online platforms spelen een belangrijke rol bij het informeren van de samenleving. De onafhankelijkheid, kwaliteit en diversiteit van die informatievoorziening zijn dan ook wettelijk beschermd, onder meer in de Mediawet en het Mediabesluit. Het Commissariaat voor de Media ziet er op toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Daarbij richt het Commissariaat zich op eerlijke verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen en transparante eigendomsverhoudingen in de mediasector.

BestuurBewerken

Het Commissariaat voor de Media staat onder leiding van een college van commissarissen, benoemd door de minister van OCW. Het college telt drie leden en bestaat sinds september 2013 in de huidige samenstelling: prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning (voorzitter), drs. Eric Eljon en Jan Buné RA. Op basis van de Mediawet is sprake van collegiaal bestuur, zodat het college van commissarissen verantwoordelijkheid draagt voor alle besluiten, ongeacht op welke portefeuille deze betrekking hebben.

Toezicht op maatBewerken

Om de navolging van de Mediawet te controleren en waar nodig af te dwingen, beschikt het Commissariaat over een palet aan toezichts- en handhavingsinstrumenten. Met ‘toezicht op maat’ kiest het Commissariaat per geval de meest geschikte benadering. Dat kan een individueel gesprek zijn of een boete en alles wat zich tussen deze uitersten bevindt.

Samenwerking in EuropaBewerken

De nationale mediawetgeving staat onder invloed van de internationale regelgeving, die met name vanuit Brussel wordt uitgevaardigd. Het Commissariaat is voorstander van intensieve samenwerking tussen toezichthouders in Europa. Het is aangesloten bij verschillende Europese overlegorganen en onderhoudt nauwe contacten met zowel de Europese Commissie als met de toezichthoudende instanties in andere Europese landen.

In 2016 en 2017 was collegelid Madeleine de Cock Buning voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services] (ERGA), een groep van nationale toezichthouders in EU-verband. ERGA is opgericht om de Europese Commissie te helpen met het vormgeven en toepassen van Europese mediaregelgeving.

Een belangrijk speerpunt van het Nederlands voorzitterschap is de bescherming van minderjarigen  tegen ernstig schadelijke content op televisie, online platforms en websites. Een ander speerpunt is de onafhankelijkheid van de toezichthouders van landen in de Europese Unie.

Externe linkBewerken