Maaspoort (Venlo)

stadspoort in Venlo, Nederland
Voor het theater, zie Theater de Maaspoort

De Maaspoort was een van de vier hoofdpoorten van de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo.

Schets van buitenzijde van de Maaspoort in 1741, maker onbekend. In het midden de Witte Toren, links een klein stukje van de Dikke Toren

Zoals alle originele onderdelen van de vestingwerken is ook deze poort tussen 1340 en 1345 gebouwd. Zoals de naam al aangeeft gaf deze poort toegang tot het gebied aan de Maas. De poort lag ter hoogte van het Steenen Bolwerck en op dezelfde hoogte lag ongeveer het Stadhuis van Venlo, dus was een stevige fortificatie en verdedigingswal gewenst. Daarom lagen op gelijke hoogte ook de Dikke Toren en de Witte Toren ofwel Maastoren; even ten noorden ervan lag 't Bat.

De stadsmuur aan de Maaszijde is in de loop der eeuwen herhaaldelijk versterkt. Dit was ook nodig, aangezien de stad veelvuldig belegerd is geweest. Tot 1867, toen de vestingwerken werden gesloopt, is de hele Maaswal ongeveer driemaal versterkt en gerenoveerd.

Tegenwoordig ligt op deze plek het Theater de Maaspoort, welk in 1984 in gebruik is genomen.