ME-Fonds

Het ME-Fonds was van 1993 tot 2004 een fonds in Nederland om het wetenschappelijk onderzoek naar en de behandeling van de ziekte myalgische encefalomyelitis (ME) te stimuleren en te subsidiëren en om voorlichting te geven aan het publiek.

Oprichtster van het fonds was de schrijfster Renate Dorrestein. De opbrengst van haar boek 'Heden ik' over haar eigen leven als ME-patiënte vormde de eerste bijdrage aan het fonds.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde uiteindelijk een bedrag van 1,9 miljoen euro beschikbaar aan ZonMw voor wetenschappelijk onderzoek naar ME. De uitvoering van het Onderzoeksprogramma CVS van ZonMw startte in 2006.

ME-AwardBewerken

Elke twee jaar werd door het ME-Fonds een internationale prijs, met een bijbehorend geldbedrag, uitgereikt aan onderzoekers die zich volgens het fonds bijzonder hadden onderscheiden. De ME-Award ging achtereenvolgens naar:

Een eenmalige extra prijs ging in 2003 naar Judith Prins voor haar werk over cognitieve gedragstherapie[8]

KritiekBewerken

De positieve beoordeling van de Nijmeegse onderzoeksgroep, waar met gedrags- en oefentherapie wordt gewerkt, stuitte op kritiek van ME-patiënten, die meenden dat 'Nijmegen' de lichamelijke aard van de ziekte ontkende.[9]

OpheffingBewerken

Het ME-Fonds werd per 1 januari 2004 opgeheven, toen bleek dat het fonds ondanks dat het aan alle criteria voldeed, niet werd geaccepteerd door de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid.[10][11][12] De SFV verdeelt de opbrengst van de Nederlandse toto, lotto en bankgiroloterij. Het restant van het fonds werd ondergebracht bij de ME/CVS Stichting Nederland.