Loonse Heide

natuurgebied in Nederland

De Loonse Heide is een natuurgebied, gelegen tussen Tilburg en Loon op Zand. Het meet 300 ha en is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Het maakt deel uit van Landgoed Huis ter Heide.

Dit voormalig natte heidegebied werd in het begin van de 20e eeuw ontgonnen en maakte plaats voor een landbouwgebied, terwijl er onder meer ook een vuilstort werd aangelegd. De vennen Plakkeven en Leikeven werden uitgespaard en kwamen min of meer geïsoleerd te liggen. Later kwamen er ook hoogspanningslijnen en vanuit het zuiden rukten de Tilburgse flats en bedrijventerreinen op. Hierdoor verrommelde het gebied.

Het werd echter voorbestemd om terug te worden getransformeerd tot natuurgebied. Vanaf 1992 begonnen de werkzaamheden aan het zogeheten Plan Lobelia, vernoemd naar de eens in de vennen voorkomende waterlobelia. Vooral het Leikeven werd aanzienlijk uitgebreid. De vegetatie van de vennen en omgeving, eens als "storingsvegetatie" bestempeld, omvat weer zeldzame planten als heidekartelblad en vetblad, welke nog in de zaadbank aanwezig waren. Ook de waterlobelia is er weer te vinden. De grondwerkzaamheden werden in 2010 afgerond.

In het gebied zijn wandelingen uitgezet die gedeeltelijk uit vlonderpaden over het moerasgebied bestaan.

De Loonse Heide sluit in het noorden aan op de bossen van het oude landgoed Huis ter Heide.