Longitudinale golf

Een longitudinale golf is een golf waarin de golfbeweging plaatsvindt langs de richting waarin de energie zich verplaatst. Geluid plant zich in lucht en in andere gassen en vloeistoffen voort als een longitudinale golf. In vaste stoffen plant geluid zich zowel longitudinaal als transversaal voort. De uitwijking van een aan de golfbeweging deelnemend deeltje is dus evenwijdig aan de voortplantingsrichting.

(video)
Video van een longitudinale golf

Golven in water zijn een combinatie van een longitudinale en een transversale golf. De oppervlaktegolf die kan optreden in een vaste stof (of aan het oppervlak van de aarde), de Rayleighgolf eveneens.

GeluidsgolvenBewerken

In het geval van geluidsgolven kan de volgende formule worden opgesteld

 

Daar in is:

  •   de verplaatsing van een punt op de golf;
  •   de afstand van het punt tot de oorsprong;
  •   de tijd verstreken;
  •   de amplitude van de golf,
  •   de snelheid van de golf; en
  •   de hoeksnelheid van de golf.