de grafieken van y=x (groen), y=10x(rood) en y=log(x) (blauw) op logaritmisch papier.

Logaritmisch papier of enkellogaritmisch papier was een hulpmiddel bij het tekenen van grafieken of diagrammen. Tegenwoordig[wanneer?] is papier vervangen door digitale methodes. Zo kan in bijvoorbeeld software voor een spreadsheet een logaritmische as ingesteld worden.

Op het papier is de schaalverdeling langs de horizontale as lineair, maar heeft de verticale as een logaritmische schaalverdeling. Hierdoor kunnen met vergelijkbare precisie heel grote en heel kleine waarden langs de verticale as worden weergegeven. Tegenwoordig[wanneer?] worden dergelijke grafieken en diagrammen meestal met behulp van een computer getekend.

Een rechte lijn op logaritmisch papier correspondeert met exponentiële groei. Immers correspondeert met .

Toepassing van logaritmisch papier maakt deel uit van de stof voor wiskunde-eindexamens op havo en vwo.

Zie ookBewerken