Lof (plechtigheid)

plechtigheid

Het lof is de benaming voor een katholieke gebedsdienst met zang, waarbij het Allerheiligste (de heilige Hostie na de consecratie) aanbeden wordt. De gewoonte om lof te houden dateert uit de 13de eeuw en werd wijd verspreid in de 15de en 16de eeuw op zondagen en kerkelijke feestdagen.

Plebaan Wagenaar van de Groninger kathedraal geeft de zegen met het Allerheiligste tijdens een bedevaartlof in Warfhuizen

Gebruikelijke gezangen tijdens het lof zijn de beroemde hymnen die worden toegeschreven aan de heilige Thomas van Aquino: Adoro te devote en Tantum Ergo. Ook bekend is het Ave verum corpus.

Tijdens de Tweede Beeldenstorm na 1965 in de tweede helft van de 20ste eeuw nam de gewoonte op vele plaatsen af of verdween geheel uit de parochiekerken.

Zie ookBewerken

Eucharistische aanbidding