Lijst van resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

lijst van resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Hieronder een lijst van resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die op deze Nederlandstalige Wikipedia staan beschreven.

1946Bewerken

Resolutie 1 van 24 januari 1946
Oprichting van een commissie voor het probleem van de ontdekking van atoomenergie.
Resolutie 2 van 1 februari 1946
Aanname van procedures inzake het gebruik van talen binnen de VN.
Resolutie 3 van 13 februari 1946
Riep landen op oorlogsmisdadigers op te pakken en uit te leveren.

1947Bewerken

Resolutie 181 van 29 november 1947
Creatie van een Arabische én een Joodse staat in Palestina.

1948Bewerken

Resolutie 217 van 10 december 1948
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Resolutie 194 van 11 december 1948
Heilige plaatsen in Israël, Jeruzalem en de terugkeer van vluchtelingen.

1949Bewerken

Resolutie 303 van 9 december 1949
Jeruzalem onder controle van de Verenigde Naties brengen.

1950Bewerken

Resolutie 377 van 3 november 1950
Maakte het mogelijk een kwestie naar de Algemene Vergadering te verwijzen als men het niet eens raakte.

1956Bewerken

Resolutie 1001 van 7 november 1956
Keurde het plan van de secretaris-generaal voor de UNEF I-vredesmacht in de Sinaï goed.

1959Bewerken

Resolutie 1353 van 21 oktober 1959
Riep op tot respect voor de rechten van de Tibetanen.

1961Bewerken

Resolutie 1723 van 20 december 1961
Riep op tot respect voor de rechten van de Tibetanen.

1965Bewerken

Resolutie 2079 van 18 december 1965
Riep op tot respect voor de rechten van de Tibetanen.

1966Bewerken

Resolutie 2200 van 16 december 1966
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

1974Bewerken

Resolutie 3212 van 1 november 1974
Vroeg de terugtrekking van buitenlandse troepen in Cyprus.
Resolutie 3263 van 9 december 1974
Steunde een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten.
Resolutie 3314 van 14 december 1974
Definieerde "agressie".

1975Bewerken

Resolutie 3379 van 10 november 1975
Zionisme is een vorm van racisme en discriminatie.

1985Bewerken

Resolutie 40/61 van 9 december 1985
Vroeg dat landen maatregelen namen tegen terrorisme.

1991Bewerken

Resolutie 46/86 van 16 december 1991
Trok resolutie 3379 weer in.

1993Bewerken

Resolutie 48/104 van 20 december 1993
Verklaring inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen.
Resolutie 48/141 van 20 december 1993
Hoge Commissaris voor de bevordering en bescherming van alle mensenrechten

2000Bewerken

Resolutie 55/25 van 15 november 2000
Goedkeuring van het VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad

2001Bewerken

Resolutie 56/220 van 21 december 2001
Oproep voor noodhulp en wederopbouw van Afghanistan.

2006Bewerken

Resolutie 60/288 van 8 september 2006
Nam een "globale strategie tegen terrorisme" aan.

2012Bewerken

Resolutie 67/19 van 29 november 2012
Verhoogde de status van Palestina tot waarnemerstaat niet-lid.

2014Bewerken

Resolutie 68/262 van 27 maart 2014
Verklaarde een in de Krim gehouden volksraadpleging over de status van het gebied ongeldig.

2017Bewerken

Resolutie ES-10/19 van 21 december 2017
De status quo van Jeruzalem behouden.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken