Hoofdmenu openen

Lijst van onderscheidingen van prins Hendrik der Nederlanden

Wikimedia-lijst

Prins Hendrik der Nederlanden, geboren als Hertog van Mecklenburg-Schwerin kreeg voor en na zijn huwelijk met Koningin Wilhelmina der Nederlanden tal van onderscheidingen. Als prins uit een regerende familie kwam hij volgens het gangbare protocol in aanmerking voor de hoogste graad, het grootkruis, in een ridderorde.

Prins Hendrik met onderscheidingen

Prins Hendrik legde, geheel volgens de regels van de heraldiek, zijn wapenschild op het kruis van de Orde van Malta. Hij droeg vaak zijn achtpuntige kruis van de Johanniterorde of Orde van Malta en zijn Spaanse Gulden Vlies.

Lijst van Nederlandse of met Nederland verbonden onderscheidingen

Prins Hendrik was nauw bij de instelling van deze huisorde betrokken en werd een der eerste grootkruisen.

Prins Hendrik was nauw bij deze ridderlijke orde betrokken en werd een der eerste leden van de nieuwe Nederlandse afdeling.

Lijst van vreemde onderscheidingen

Deze huisorde werd door de prinsen van het Groothertogelijk Huis gedragen.

Prins Hendrik was in 1907 actief betrokken bij het redden van de opvarenden van het gestrande schip SS Berlin en werd daarvoor met deze hoge Britse onderscheiding geëerd.

Een aantal orden wordt nu in het Museum van de Kanselarij van de Nederlandse Ridderorden in Paleis het Loo tentoongesteld. Andere versierselen worden in het Koninklijk Huisarchief bewaard. Een groot aantal onderscheidingen, waaronder die van de Deense Orde van de Olifant, moest worden teruggestuurd aan de kanselarijen.