Lijst van koningen van Juda

Wikimedia-lijst

Volgens de Hebreeuwse Bijbel scheurde het Verenigd Koninkrijk Israël na de dood van koning Salomo uiteen en ontstond het Tweestammenrijk koninkrijk Juda en het Tienstammenrijk koninkrijk Israël. Juda bestond uit de stammen Juda en Benjamin. Hun koningen waren directe afstammelingen van koning David.

  • Datering I is de datering van William F. Albright
  • Datering II is de datering van E. R. Thiele
  • Datering III is de datering volgens de Bijbelse chronologie
Een stamboom van de koningen van Juda, evenals die van Israël.
Naam Tegenwoordige datering (I) Tegenwoordige datering (II) Datering volgens Bijbelse tijdlijn
Rechabeam 922 v.Chr. - 915 v. Chr 931 v.Chr. - 913 v.Chr. 903 v.Chr. - 887 v.Chr.
Abia 915 v.Chr. - 913 v.Chr. 913 v.Chr. - 911 v.Chr. 886 v.Chr. - 884 v.Chr.
Asa 913 v.Chr. - 873 v.Chr. 911 v.Chr. - 870 v.Chr. 884 v.Chr. - 843 v.Chr.
Josafat 873 v.Chr. - 849 v.Chr. 870 v.Chr. tot 849 v.Chr. 843 v.Chr. - 817 v.Chr.
Joram 849 v.Chr. - 842 v.Chr. 848 v.Chr. tot 841 v.Chr. 826 v.Chr. - 815 v.Chr.
Achazja 842 v.Chr. 841 v.Chr. 814 v.Chr.
Atalja 842 v.Chr. tot 837 v.Chr. 841 v.Chr. tot 835 v.Chr. 814 v.Chr. - 807 v.Chr.
Joas 837 v.Chr. tot 800 v.Chr. 835 v.Chr. tot 796 v.Chr. 807 v.Chr. - 767 v.Chr.
Amasja 800 v.Chr. tot 783 v.Chr. 796 v.Chr. tot 767 v.Chr. 767 v.Chr. - 738 v.Chr.
Uzzia (Azarja) 783 v.Chr. tot 742 v.Chr. 767 v.Chr. tot 740 v.Chr. 727 v.Chr. - 679 v.Chr.
Jotam 742 v.Chr. tot 735 v.Chr. 740 v.Chr. tot 732 v.Chr. 679 v.Chr. - 660 v.Chr.
Achaz 735 v.Chr. tot 715 v.Chr. 732 v.Chr. tot 716 v.Chr. 660 v.Chr. - 643 v.Chr.
Hizkia 715 v.Chr. tot 687 v.Chr. 716 v.Chr. tot 687 v.Chr. 645 v.Chr. - 617 v.Chr.
Manasse 687 v.Chr. tot 643 v.Chr. 687 v.Chr. tot 642 v.Chr. 617 v.Chr. - 562 v.Chr.
Amon 643 v.Chr. tot 641 v.Chr. 642 v.Chr. tot 640 v.Chr. 562 v.Chr. - 560 v.Chr.
Josia 641 v.Chr. tot 609 v.Chr. 640 v.Chr. tot 609 v.Chr. 560 v.Chr. - 529 v.Chr.
Joachaz 609 v.Chr. 609 v.Chr. 529 v. Chr
Jojakim 609 v.Chr. tot 598 v.Chr. 609 v.Chr. tot 598 v.Chr. 529 v.Chr. - 518 v.Chr.
Jojachin 598 v.Chr. 598 v.Chr. 518 v.Chr.
Sedekia 598 v.Chr. tot 587 v.Chr. 598 v.Chr. tot 586 v.Chr. 518 v.Chr. - 507 v.Chr.

Zie ook bewerken