Lijst van koningen van Israël

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van de opeenvolgende koningen van het koninkrijk Israël.

Stamboom van de koningen van Israël, evenals die van Juda

Voor de splitsing bewerken

In de periode voorafgaande aan de koningsperiode werkten er volgens de Hebreeuwse Bijbel rechters voor een van de twaalf stammen van de Israëlieten of voor een bepaalde stad. Van een verenigd bestuur was nog geen sprake; "iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was".[1] In die periode riep Abimelech zichzelf tot koning uit. Hij regeerde drie jaar. Dit zou rond 1130 v.Chr. zijn geweest.

Volgens de Bijbelse chronologie vroegen de Israëlieten God rond het eind van de 11e eeuw v.Chr. om een koning, waarna ontstond wat nu wel het Verenigd Koninkrijk Israël wordt genoemd.

Huis van Saul bewerken

 • 1022 v.Chr.–1000 v.Chr.: Saul
 • 1000 v.Chr.–998 v.Chr.: Isboset

Huis van David bewerken

 • 1000 v.Chr.–962 v.Chr.: David
 • 962 v.Chr.–932 v.Chr.: Salomo

Bij de troonsbestijging van Salomo's zoon Rechabeam in 931 v.Chr. viel het rijk uiteen in het koninkrijk Juda en het koninkrijk Israël.

Huis van Jerobeam bewerken

Huis van Basa bewerken

 • 900 v.Chr.–877 v.Chr.: Basa
 • 877 v.Chr.–876 v.Chr.: Ela

Huis van Zimri bewerken

 • 876 v.Chr.–876 v.Chr.: Zimri

Huis van Omri bewerken

 • 876 v.Chr.–869 v.Chr.: Omri
 • 869 v.Chr.–850 v.Chr.: Izebel en Achab
 • 850 v.Chr.–849 v.Chr.: Ahazia
 • 849 v.Chr.–842 v.Chr.: Joram

Huis van Jehu bewerken

Huis van Jabes bewerken

 • 745 v.Chr.–745 v.Chr.: Sallum

Huis van Menahem bewerken

Huis van Pekach bewerken

 • 737 v.Chr.–732 v.Chr.: Pekach

Huis van Hosea bewerken

 • 732 v.Chr.–722 v.Chr.: Hosea

Val van Samaria bewerken

Val van Samaria 722 v.Chr. veroverd door Sargon II van Assyrië

Zie ook bewerken