Lijst van koningen van Elam

Wikimedia-lijst

De koningen van Elam (2550–644 v.Chr.) zijn maar in beperkte mate bekend. In sommige tijden zijn er alleen een aantal namen bekend en de regeringsduur of zelfs de volgorde van de heersers is niet duidelijk. Verder had Elam een vrij ingewikkeld systeem van heersers, vooral in de sukkalmahtijd. Ook zijn er tijden waarin de bronnen geheel zwijgen.

Naam Tijd (v.Chr.) Bijzonderheden
Dynastie van Awan
3 koningen met onbekende namen ca. 2550
Peli ca. 2500
Tata
Ukku-Takheš
Khišur
Šušun-Tarana
Napil-Khuš
Kikku-Sive-Temti
onder bewind van Akkad
Lukh-Iššan ca. 2350/25
Khišep-Ratep
Khelu ca. 2300
Khita ca. 2275 tijdgenoot, mogelijk verdrag met Naram-Sin
Kutik-Inšušinak ca. 2240 Akkadisch: Puzur-Inšušinak
Tazitta I
Eparti
Tazitta II < 2120
onder bewind van de Guti
Dynastie van Simaški Een aantal van deze heersers
regeerden mogelijk tegelijkertijd
in verschillende plaatsen
Tazitta Tijdgenoot van Amar-Sin en Šu-Sin (Ur III)
Gir-Namme ca. 2030 Tijdgenoot van Šu-Sin (Ur III)
Ebarti I Tijdgenoot van Šu-Sin (Ur III)
Tazitta
Lu[…]raluuhaan
Kindattu rond 2000 v. Chr. Tijdgenoot van Išbi-Erra van de Dynastie van Isin
Idaddu I noemt zich ensi van Susa
koning (lugal) van Šimaški en Elam
Tanhurater noemt zich ensi van Susa
Eparti II koning (lugal) van Anšan en Susa
Idaddu II noemt zich ensi van Susa
Idattu-Napir rond 1890 v.Chr. Tijdgenoot van Sumu-abum van Babylon
Epartidentijd 1850-1500 v.Chr.
generatie[1] tijd koning
sukkalmah
onderkoning
sukkal van Elam en Šimaški
prins van Susa
sukkal van Susa
1 1850 Eparti
2 1830 Šilḫaḫa Širukduḫ(?) Attahušu
3 1800 Širukduḫ I Šilḫaḫa's zuster
Širukduḫ I Simutwartaš Siwe-palar-huppak
1772 Simutwartaš Siwe-palar-huppak Kuduzuluš I
4 1770 Siwe-palar-huppak Kuduzuluš I Šullim-kutur
1745 Kuduzuluš I Kutir-Naḫḫunte I
5 1730 Kutir-Naḫḫunte I Lila-irtaš Temti-agun I
1700 Lila-irtaš
6 1698 Temti-agun I Tan-Uli Kuk-Našur I
1685 Tan-Uli
Tan-Uli Temti-ḫalki
Tan-Uli Temti-ḫalki Kuk-Našur II
7 1655 Temti-ḫalki Kurigugu (?) Kuk-Našur II
1650 Kuk-Našur II
Kuk-Našur II Kutir-Šilḫaḫa I Kuduzuluš II
Kuk-Našur II Kutir-Šilḫaḫa I Širukduḫ II
1635 Kutir-Šilḫaḫa I Širukduḫ II(?) Kuk-Našur III
Kutir-Šilḫaḫa I Širukduḫ II(?) Temti-raptaš
8 1625 Temti-raptaš
Temti-raptaš Kuduzuluš III
9 1605 Kuduzuluš III
1600 Tata Ata-merra-ḫalki Temti-agun II
1580 Ata-merra-ḫalki Temti-agun II
10 1570 Pala-iššan Lankuku Kuku-Sanit
Pala-iššan Lankuku Kuk-Kirwaš
11 1545 Kuk-Kirwaš
Kuk-Kirwaš Kuk-Naḫḫunte
Kuk-Kirwaš Kuk-Naḫḫunte Tem-Sanit
12 1520 Kuk-Naḫḫunte Kuk-Našur IV
Kutir-Naḫḫunte II Kutir-Šilḫaḫa II
Naam Tijd (v.Chr.) Bijzonderheden
Kidinuïden ca. 1500–ca. 1400 v.Chr. De volgorde van de heersers
is niet bekend
Kidinu Koning van Susa en Anzan
Inšušinak-sunkir-nappipir| Koning van Susa
Akkadisch: Inšušinak-šar-ilani
Tan-Ruhurater II Koning van Susa en Anzan
Šalla
Tepti-Ahar
Igiḫalkiden ca. 1400–1210 v.Chr. In details is de volgorde niet zeker
Igi-ḫalki rond 1400
Paḫir-Iššan rond 1375 v.Chr. zoon van Igi-ḫalki, gehuwd met verwante van Kurigalzu I
Attar-kittaḫ zoon van Igi-ḫalki
Ḫumban-numena I zoon van Attar-kittaḫ
Untaš-Napiriša sticht Tshoga Zanbil; Zoon van Ḫumban-numena I
Unpaḫaš-Napiriša zoon van Paḫir-Iššan
Kidin-Ḫutran I zoon van Paḫir-Iššan
Kidin-Ḫutran II zoon van Untaš-Napiriša
Napiriša-untaš 1340–1330 v.Chr./1276–1266 v. Chr. zoon van Kidin-Ḫutran II
Kidin-Ḫutran III
Šutrukiden
Hallutuš-inšušinak 1205–ca. 1185
Šutruk-nahhunte I 1185–ca. 1155
Kutir-Nahhunte III 1155–ca. 1150
Šilhak-inšušinak I 1150–ca. 1120
Hutelutuš-inšušinak 1120–ca. 1110
Šilhina-hamru-lagamar 1110–
Babylonisch bewind 1100–ca. 760 v. Chr.
bronnen zwijgen
Laat Elam 760-647 v.Chr.
Humban-tahrah 760–743
Humban-igaš I. 743–717 Akkadisch Humban-nikaš II
Šutruk-nahhunte II 717–699
Hallušu-inšušinak 699–693 Akkadisch: Ḫallušu
Kutikaruk 693–692 Akkadisch: Kutir-nahhunte IV
Humban-numena 692–689 Akkadisch: Umman-menanu
Humban-haltaš I 689–681
Humban-haltaš II 680–675
Urtagu 675–664 Akkadisch: Urtak
Tempti-huban-inšušinak 664–653 Akkadisch: Te-umman
zoon van Šilhak-inšušinak II
Humban-nikaš III 653–651 Akkadisch: Ummanigaš; zoon van Urtak
Tammaritu 651–649
Indabibi 649 tot juli 648
Humban-haltaš III 648 Akkadisch: Ummanaldaš
Umbahabua 647
Tammaritu 647 plundering van Susa
Elam door Assurbanipal veroverd en onder Assyrisch bewind
Late lokale vorsten of vazallen
Šutur-nahhunte bouwde aan de tempel van Pinikir; regeerde in Susa
Hallutaš-inšušinak herstelde de tempel van Inšušinak; regeerde in Susa
Atta-hamiti-inšušinak slechts een fragment van een stele in Susa
Ummanunu in Susa
Šutur-nahhunte in Malamir
Humban-shuturuk in Gisat
Pahuri in Zamin
Šilhak-inšušinak II zoon van Ummanunu; in Susa aangetoond
Tepti-huban-inšušnak zoon van Šilhak-Inšušinak II; in Susa; veldtochten
Perzische provincie ca 540 v.Chr. verovering door Cyrus
Elamitisch wordt een van de drie officiële talen van het Perzische Rijk Einde politieke rol van Elam