Kurigalzu I

soeverein uit Babylon (-)

Kurigalzu I was een Kassitische koning van Karduniaš ca. 1400 v.Chr.- 1375 v.Chr.

Over deze heerser weten we slechts weinig. Hij zou een Kanaänitische opstand tegen de Egyptische farao Amenhotep III verijdeld hebben door zijn steun te weigeren (althans volgens zijn kleinzoon).

Het meest bekende feit uit zijn regeerperiode is echter de bouw van Dur-Kurigalzu (de nieuwe hoofdstad van het Babylonische rijk der Kassieten). Deze naar hem genoemde stad – die ook door Kurigalzu II zou kunnen gebouwd zijn – bezat een monumentale ziggoerat, drie tempels en een paleis voor de Kassitische vorsten (aangezien er een beeld van Kurigalzu II is gevonden). Ook verfraaide hij andere steden (zoals Ur) met monumenten, en herbouwde hij enkele steden.

Kurigalzu werd opgevolgd door zijn zoon Kadašman-Enlil I.