Lijst van koningen van Babylonië

Wikimedia-lijst

Deze lijst van Babylonische koningen bevat een deel van alle bekende heersers van Babylonië.

lijst van Babylonische koningen
Dynastie Koning Periode Opmerkingen
e n s i's onder Ur III[1] Abba Schatplichtige gouverneurs, tot de val van Ur en de dood van Ibbi-Sin in 2004 v.Chr.
Nadien zijn er vele elkaar bestrijdende koninkrijken zoals Isin, Larsa, Malkum enz.
Babylon weet zich in die verwarring ook onafhankelijk te maken.
Arši-aḫ
Itūr-ilum
Murtele
Unabatal
Puzur-tutu
Eerste dynastie Sumu-abum 1894–1881 Amoritische dynastie
De tijd van Isin en Larsa
Sumulael 1881–1845
Sabium 1845–1831
Apil-Sin 1831–1813
Sin-muballit 1813–1793
Hammurabi 1793–1750 Hammurabi verenigt Mesopotamië: 1763:Larsa, 1761:Malkum, 1761:Assur, 1759:Mari, 1753:Eshnunna
Oud-Babylonische Rijk, 1750–1595 v.Chr.
Samsu-iluna 1750–1712
Abi-eshu 1712–1684
Ammiditana 1684–1647
Ammisaduka 1647–1626
Samsuditana 1626–1595 In 1595 wordt Babylon door de Hettieten veroverd,
In het Zeeland regeert een tijdlang een onafhankelijke dynastie
Tweede dynastie Een elftal heersers in het Zeeland waarvan veel niet duidelijk is De Hettitische verwoesting laat een periode van chaos na
Derde dynastie Agum II rond 1570 Kassietendynastie, 1570–1154 v.Chr.
Burnaburiaš I rond 1540
Kaštiliaš III 1500–1470
Ulamburiaš 1470
Agum III 1470–1450
Karaindaš rond 1430
Kadašman-harbe I rond 1415
Kurigalzu I rond 1390
Kadašman-enlil I 1374–1360
Burnaburiaš II 1360–1333
Karahardaš 1333
Nazibugaš 1333
Kurigalzu II 1333–1308
Nazi-maruttaš 1308–1282
Kadašman-turgu 1282–1264
Kadašman-enlil II 1264–1255
Kudur-enlil I 1255–1246
Shagarakti-Shuriash 1246–1233
Kaštiliaš IV 1233–1225
Tukulti-Ninurta I (Assyrië) 1225–1224
Enlil-nādin-šumi (onderkoning) 1224-1223
Kadašman-Ḫarbe II 1223-1222
Adad-šuma-iddina 1222-1216
Adad-šuma-uṣur 1216-1186
Melišipak 1186–1171
Marduk-apla-iddina I 1171–1158
Zababa-shuma-iddina 1157
Elamitische heerschappij: Shutruk-Nahhunte I 1157–1156
Enlil-nadin-ahi 1157–1154
Vierde dynastie Marduk-kabit-ahhešu 1160–1142 Tweede dynastie van Isin,
Midden-Babylonische rijk, 1160–1029 v.Chr.
Itti-marduk-balatu 1142–1134
Ninurta-nadin-shumi 1134–1128
Nabu-kudurri-usur I = Nebukadnezar I 1128–1106
Enlil-nadin-apli 1106–1102
Marduk-nādin-aḫḫē 1102–1084
Marduk-shapik-zerimati 1084–1071
Adad-apla-iddina (Arameïsche heerser) 1071–1049
Marduk-ahhe-eriba (Arameïsche heerser) 1049–1048
Marduk-zer-x (Arameïsche heerser) 1048–1036
Nabu-shum-libur (Arameïsche heerser) 1036–1029
Vijfde dynastie Simbar-šipak /Simbar-šihu 1029–1010 Tweede dynastie van het Zeeland,
Midden-Babylonische rijk, 1029–1006 v.Chr.
Ea-mukin-shumi 1010–1008
Kassu-nadin-ahhe 1008–1006
Zesde dynastie Eulmash-shakin-shumi 1005–987 Dynastie van Bit Bazi, Midden-Babylonische rijk, 1005–984 v.Chr.
Ninurta-kudurri-usur I 987–985
Shirikti-Shuqamuna 985–984
Zevende dynastie Mar-biti-apla-usur 984–977 Elamitische dynastie, Midden-Babylonische rijk, 984–977 v.Chr.
Achtste dynastie Nabu-mukin-apli 977–942 Midden-Babylonische rijk, 977–942 v.Chr.
Ninurta-kudurri-usur II 942–941

Mar-biti-ahhe-iddina 941
Negende dynastie Shamash-mudammiq 941–899 Midden-Babylonische rijk, 942–729 v.Chr.
Vanaf 729 v.Chr. geraakt Babylonië onder de heerschappij van de Assyrische koningen
Nabu-shumi-ishkun 899–888
Nabu-shumi-ukin I 888–882
Nabu-apla-iddina 882–852
Marduk-zakir-šumi I 852–826
Marduk-balassu-iqbi 826–813
Baba-ahha-iddina 812–810
Troonstrijd, 4 koningen 810–rond 800
Ninurta-apla-x
Adad-shum-ibai rond 800
Marduk-bel-zeri rond 800
Marduk-apla-usur 795–764
Eriba-marduk
Interregnum 764–762
Nabu-šuma-iškun ca. 760–748
Nabu-nasir 748–734
Nabu-nadin-zeri 734–732
Nabu-šuma-ukin II 732
Nabu-mukin-zeri 732–729
Tiende dynastie Assyriër: Pulu 729–727 Assyrische dynastie, 729–626 v.Chr.
In 627/26 v.Chr. brengt een Babylonische opstand de Assyrische heerschappij ten einde.
Assyriër: Ululai 727–722
Marduk-Apla-Iddina II (Merodoch-Baladan)
Onafhankelijke Babylonische koning
722–710
Assyriër: Sargon II 710–705
Assyriër: Sanherib 705–703
Marduk-Zakir-Schumi II 703
Marduk-Apla-Iddina II< 703
Bel-Ibni -- Assyrische onderkoning 703–700
Aššur-nadin-šumi --Assyrische onderkoning 700–694
Nergal-Ušezib --Elamitische vazalkoning 694–693
Mušezib-Marduk 693–689
Assyriër: Sanherib {opnieuw) 689–681
Assyriër: Esarhaddon 681–669
Šamaš-šum-ukin -- opstandeling 669–648
Kandalanu -- zetbaas 648–627
Elfde dynastie Nabu-apal-usur (Nabopolassar) 625–605 Chaldeese dynastie, Nieuw-Babylonische Rijk, 625–539 v.Chr.
539 verovering Babylon door de Perzische grootkoning Cyrus II
Nabu-kudurri-usur II (Nebukadnezar II) 605–562
Amel-marduk (Evil-Merodoch) 562–560
Nergal-Shar-usur (Neriglissar) 560–556
Labashi-marduk 556
Nabu-Naid (Nabonidus) 556–539