Hoofdmenu openen

Lijst van kerken in Edam-Volendam

Wikimedia-lijst

Deze (incomplete) lijst bevat een overzicht van de kerkgebouwen in de gemeente Edam-Volendam.

Kerk Adres Wijk/Plaats Originele functie Huidige functie Bijzonderheden Foto
Sint Agnes Kapel Sint Nicolaashof Volendam Rooms Katholieke kerk Gesloopt Architect was Lau Peters
Kerk van Beets Beets 51 Beets Rooms-katholiek Nederlands Hervormd en diverse wereldlijke functies Dakruiter is vermoedelijk pas in de 17e-eeuw geplaatst. Beets 51, Beets (Noord-Holland).JPG
Doopsgezinde Vermaning Jan Nieuwenhuyzenplein 6 Edam Doopsgezinde Vermaning Onveranderd Kerk gebouwd in 1702, gelegen achter woningen. Pand is rijksmonument. Jan Nieuwenhuyzenplein 6.jpg
Doopsgezinde vermaning Middelie 79 Middelie Doopsgezinde Kerk Ongewijzigd Gebouwd naar aanleiding van een legaat van een lid. Hierdoor werd de voorgaande schuilkerk vervangen door het huidige pand. WLM - M.arjon - Middelie Middelie 79.jpg
Evangelisch-lutherse Kerk Voorhaven 135 Edam Evangelisch-lutherse Kerk Onveranderd Gesticht door Deense en Holsteinse arbeiders omstreeks 1630 Edam, Evangelisch Lutherse kerk.jpg
Hervormde kerk Etersheim 10 Etersheim Hervormde kerk Woning Kerk heeft tevens dienstgedaan als Satanskerk Kerk Etersheim.jpg
Franciscus van Assisi Raadhuisstraat 3 Oosthuizen Rooms-katholiek Ongewijzigd Enige in gebruik zijnde Rooms-katholieke kerk in de gemeente Zeevang. De kerk is direct verbonden met het naastgelegen verzorgingstehuis. Franciscus van Assisi, Oosthuizen.JPG
Gereformeerde kerk Groenland 1-2 Edam Gereformeerde kerk Protestantse Kerk in Nederland Architect was P. de Groot in 1891. Kerk bestaat uit één zaal en heeft geen kerktoren. Groenland 1-2, Edam.JPG
Grote of Sint-Nicolaaskerk Grote Kerkstraat 59 Edam Rooms-katholieke Kerk Protestantse Kerk in Nederland Rijksmonumentaal pand uit de 15e eeuw. Edam Grote of Sint-Nicolaaskerk.jpg
Grote- of Sint-Nicolaaskerk Raadhuisstraat 61 Oosthuizen Rooms-katholiek PKN Praalgraf van François van Bredehoff bevindt zich in de kerk, evenals een van de oudste bespeelbare orgels van Nederland. Oosthuizen kerk.jpg
Hervormde kerk Kwadijk 87 Kwadijk Nederlands Hervormde Kerk Ongewijzigd De voorgaande kruiskerk stond op een eiland en was alleen per boot bereikbaar. Huidige kerk is een zaalkerk met houten toren. WLM - M.arjon - Kwadijk Kwadijk 80.jpg
Hervormde kerk Schardam 27 Schardam Hervormde Kerk Woning De toren is tot op heden eigendom van de gemeente Zeevang Schardam Kerk.JPG
Hervormde kerk Warder 122 Warder Hervormde kerk Sporthal De kerk is het enige rijksmonument in de plaats Warder Warder kerkje.jpg
Kleine of O. L. V. Kerk met speeltoren Lingerzijde 1 Edam Rooms Katholieke Kerk Bedrijfspand Kerk is in 1883 gesloopt, alleen direct bij de toren aansluitende stukken niet. Kerk was laatgotisch. Rijksmonumentale toren, klokken zijn beschermd, het mechaniek niet. Edam 067.JPG
Kruispunt Monseigneur C. Veermanlaan 54 Volendam Rooms Katholieke Kerk Aangekocht en in 2013 gesloopt door particulier ivm nieuwbouw woning. Omgevingskenmerken en karakteristieke plattegrond zijn in woningontwerp bewaard gebleven. Indertijd gebouwd als bijkerk van de Sint-Vincentiuskerk. De laatste periode tot 2013 werd deze kerk aan erediensten onttrokken.
Maria van het Waterkapel Boelenspark Volendam Veldkapel Onveranderd Gebouwd omstreeks 1993
Nicolaas Voorhaven 124 Edam Rooms-Katholieke kerk Onveranderd Rijksmonumentale Waterstaatskerk gebouwd in 1824/25 H.Nicolaaskerk, Edam.jpg
Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee (Volendam) Julianaweg 72 Volendam Rooms Katholiek Onveranderd Moderne kerk uit 1962. Ontworpen door Oudejans en Alberts Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, Volendam.JPG
Stolpkerk Burgemeester Kolfschotenplein 1 Volendam Nederlands Hervormde kerk Protestantse Kerk in Nederland Een van drie stolphoevekerken welke nog in Nederland bestaan StolpkerkVolendam.JPG
Sint-Vincentiuskerk Kerkpad 1 Volendam Rooms-Katholieke kerk Onveranderd Architect: Th. Molkenboer, architect van uitbreiding: A.C. Bleijs Sint-Vincentiuskerk, Volendam.JPG