Hoofdmenu openen

Lijst van grietmannen van Wymbritseradeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Wymbritseradeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

De oudste vermelding van een grietman in Wymbritseradeel is die van Jarich Epazoon in 1374. Wymbritseradeel had jarenlang een binnendijkster en een buitendijkster grietman, later verdween dit onderscheid. Hoewel grietmannen werden verkozen, werd het in Wymbritseradeel met de komst van de familie Van Burmania in de praktijk een erfelijk ambt.

Ambtsperiode Naam grietman Bijzonderheden
1626 - 1647 Sjuck van Burmania
1647 - 1671 Duco Martena van Burmania
1671 - 1716 Sjuck Gerrold Juckema van Burmania
1716 - 1747 Duco Gerrold Martena van Burmania
1747 - 1773 Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers
1773 - 1795 Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1823 Bernard Walraad van Welderen Rengers
1823 - 1851 Sjuck van Welderen baron Rengers Aansluitend de eerste burgemeester van Wymbritseradeel
1rightarrow blue.svg Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Wymbritseradeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Wymbritseradeel.