Lijst van grietmannen van Wonseradeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Wonseradeel (Wunseradiel) in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Bijzonderheden
1580 - 1583 Jancke van Osinga
1583 - 1589 Seerp van Osinga
1589 - 1624 Sybrand van Osinga
1624 - 1647 Jonker Tjaard van Aylva
1647 - 1652 Jonker Ulbo van Aylva
1652 - 1664 Taco van Cammingha
1664 - 1673 Jonker Upco van Burmania
1673 - 1701 Tjaard baron van Aylva
1701 - 1747 Jonker Cornelis van Aylva
1747 - 1758 Jonker Tjaard van Aylva
1758 - 1788 Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
1788 ? - 1795 Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1832 Johan Sicco Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
1832 - 1835 Michael Onupherius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
1835 - 1836 Jhr. Wicher van Swinderen
1836 - 1850 Christoffel Binkes Eerste secretaris/ontvanger van Wonseradeel
1850 - 1851 Tjepke Mulier Aansluitend de eerste burgemeester van Wonseradeel
1rightarrow blue.svg Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Wonseradeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Wonseradeel.

Externe linkBewerken