Lijst van grietmannen van Ferwerderadeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Ferwerderadeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1242 Tjaard van Blija
1314 Bernardus de Reisim Van Reitsum.
1369 Bernardus de Merslum
1391 - 1397 Oene van Sythiema Of Van Botnia
1418 Jornd van Botnia
1418 Tjaard Hoijngeha
1423 Sijcka Sexma
14-- Wirpe Wijssinga
1448 Tjalling van Sythiema
1450 - 1452 IJdze Tjallinga
1554 Botte van Helbada
1472 Oene van Sythiema Waarschijnlijk kleinzoon van vorige Oene van Sythiema.
1493 Onthia van Unama
1500 - 1504 Sijds van Sythiema †1505 Zoon van Oene van Sijthiema.
1505 Worp van Juckema †1510
1510 - 1524 Juw van Botnia †1538
1520 Abbe van Sjuxma †1545
1529 Douwe van Burmania †1551 Was grietman van Wonseradeel.
1551 Haring van Sythiema †1557
1557 Anthonius Colebrant
1564 Pilgrom ten Indyck
1572 - 1574 Allert van Sierksma Substituut grietman, tevens grietman van Leeuwarderadeel.
1573 - 1581 Alef van Aylva †1582 Kwam in 1573 voor als substituur-grietman, werd in 1577 benoemd tot grietman.
1581 - 1592 Doeke van Aysma †1612
1592 - 1614 Taco van Aylva †1615
1614 - 1636 Rienk van Burmania †1645 Kleinzoon van Douwe van Burmania.
1636 - 1649 Epo van Douma †1650 Vader van Barthold van Douma en Johan Idzart van Douma, grietman van Aengwirden.
1649 - 1679 Barthold van Douma †1678 Zoon van voorganger.
1679 - 1696 Binnert Heringa van Grovestins 1641-1696
1697 - 1701 Frederik van Grovestins 1668-1730 Zoon van Binnert Heringa van Grovestins
1701 - 1708 Idzert van Burmania 1655-1708 Hiervoor grietman van Rauwerderhem.
1709 - 1722 Binnert Heringa van Grovestins 1673-1721. Zoon van voorgaande Binnert Heringa van Grovestins en broer van Frederik van Grovestins.
1722 - 1729 Allard van Burum 1678-1729 Was grietman van Doniawerstal. Schoonvader van Johan Vegelin van Claerbergen, opvolger als grietman van Doniawerstal.
1729 - 1770 Horatius Hiddema van Knyff 1703-1770
1770 - 1790 Imilius Josinus de Schepper 1736-1790
1790 - 1795 François Pierre Guillaume van Schuylenburg 1767-1818
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1841 Christiaan Westenberg 1773-1847
1841 - 1851 Jan Albarda 1792-1863 Aansluitend de eerste burgemeester van Ferwerderadeel
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Ferwerderadeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Ferwerderadeel.