Lijst van gouverneurs en commissarissen van de Koning in Friesland

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van gouverneurs en commissarissen van de Koning in Friesland. Eerstgenoemde titel werd in 1850 vervangen door de tweede.

Termijn Naam Leven Politieke kleur Bijzonderheden
1814 - 1826 Idsert Aebinga van Humalda 1754-1834 orangist
1826 - 1840 Jan Adriaan baron van Zuylen van Nijevelt 1776-1840 onafhankelijk
1840 - 1848 Maurits Pico Diederik baron van Sytzama 1789-1848 onafhankelijk
1848 - 1878 Jan Ernst baron van Panhuys 1808-1878 gematigd liberaal
1878 - 1909 Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten 1839-1923 liberaal
1909 - 1945 Pieter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten 1870-1954 onafhankelijk
1945 Antoni Wilhelmus Haan 1896-1969 onafhankelijk waarnemend[1]
1945 - 1970 Harry Linthorst Homan 1905-1989 VVD
1970 - 1982 Hedzer Rijpstra 1919-2011 CHU
1982 - 1994 Hans Wiegel 1941- VVD
1994 - 1998 Loek Hermans 1951- VVD
1999 - 2008 Ed Nijpels 1950- VVD
mei 2008 -
september 2016
John Jorritsma 1956- VVD [2]
13 september 2016 -
1 maart 2017
Joan Leemhuis-Stout 1946- VVD waarnemend[3]
1 maart 2017 -
heden
Arno Brok 1968- VVD [4][5]