Lijst van burgemeesters van Menaldumadeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Menaldumadeel in de provincie Friesland.

Vóór de invoering van de gemeentewet in 1851 had Menaldumadeel geen burgemeesters, maar grietmannen; zie hiervoor de lijst van grietmannen van Menaldumadeel.
Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1858 Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg eerder als grietman
1858 - 1901 mr. Willem Adriaan Bergsma liberaal / Kappeyniaan
1901 - 1912 A.J. Looxma van Welderen baron Rengers
1912 - 1940 Christiaan Pals
1941 - 1944 Dirk Torensma was burgemeester van Ezinge
1945 G. de Jong NSB
1945 - 1964 Dirk Torensma
1964 - 1972 Hartman Hoekstra partijloos / VVD
1972 - 1979 Dirk Reitsma VVD
1979 - 1994 Jacob Hendrik Goeman Borgesius VVD was burgemeester van Aduard
1994 - 2012 Gerrie van Delft-Jaasma PvdA
2012 - 2017 Tom van Mourik VVD waarnemend
2017 Theunis Piersma FNP waarnemend