Hoofdmenu openen

Lijst van burgemeesters van IJlst

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente IJlst tot die gemeente op 1 januari 1984 opging in de gemeente Wymbritseradeel.

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1721 - 1724 Jelle Pytters Kroeles (Carolus)
1761 - 1765 Jan Taekes Viersma
1783 - 1788 Taeke Fongers Viersma
18?? - 18?? L.G. van Dijk
1817 - 1824 Pieter (P.) ten Kate
1824 - 1826 L.G. van Dijk
1826 - 1830 S.T. Jorritsma
1830 - 1867 Willem Hotzes Ringnalda
1867 - 1874 Taeke Eiberts van Popta
1875 J.F. van Welderen baron Rengers Hij werd op 9 februari 1875 bij Koninklijk Besluit benoemd, maar dat besluit werd in mei 1875 ingetrokken.
1875 - 1876 Jhr. H.H.A.J. de Geer later burgemeester van Dantumadeel
1876 - 1891 Taeke Eiberts van Popta
1891 - 1897 L. Huisman
1897 - 1930 H.P. Fledderus
1933 - 1946 H.J. Langman CHU later burgemeester van Zelhem en Ermelo
1947 - 1957 Mr. Jan (J.) Oppedijk CHU
1957 - 1963 Johan (J.C.) Cavaljé CHU later burgemeester van Doniawerstal
1963 - 1964 Bauke (B.) Schuurer waarnemend
1964 - 1970 Bendiks (B.W.) Cazemier CHU later (waarnemend) burgemeester van Wymbritseradeel en Ameland
1970 - 1979 Henri (H.W.F.) Mumsen CHU later burgemeester van Amerongen
1979 - 1981 Drs. Meinte (M.) Abma CHU / CDA wnd. en tevens burgemeester van Hennaarderadeel (1973-1981) ; later onder andere burgemeester van Wonseradeel
1981 - 1984 Drs. Bartele (B.) Vries CDA wnd. en tevens burgemeester van Workum (1978-1984); later onder andere burgemeester van Nijkerk

Zie ookBewerken