Lijst van burgemeesters van Ameland

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Ameland in de provincie Friesland.

Vóór de invoering van de gemeentewet in 1851 had Ameland geen burgemeesters, maar grietmannen; zie hiervoor de lijst van grietmannen van Ameland.
Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1888 Daniël Wigbold Crommelin baron van Heeckeren Vanaf 1837 al grietman van Ameland
1888 - 1894 Daniël Jan Wigbold Crommelin baron van Heeckeren Voorheen burgemeester van Schiermonnikoog, later burgemeester van Westdongeradeel; zoon van zijn voorganger
1894 - 1898 Roelof Brinkhuis Voorheen ambtenaar ter secretarie te 's-Graveland, later burgemeester van Utingeradeel
1898 - 1901 J.A. (Koos) Drijber Voorheen gemeentesecretaris van Schiermonnikoog,
later burgemeester van Stavoren, van Aengwirden en van Sliedrecht
1901 - 1906 Mr. Hendrik Kuipers
1906 - 1942 Johan Benjamin William Bolomeij
1942 - 1945 Bouk Bakker NSB
1945 - 1955 Roel (R.) Walda PvdA later burgemeester van Idaarderadeel
1955 - 1962 Mr. Ferry (F.G.A.) Huber CHU Later burgemeester van Goes
1962 - 1973 Mr. Johannes (J.) Siderius PvdA
1973 - 1976 Drs. Pieter (P.) Zevenbergen VVD
1976 - 1985 Mr. Hans (J.H.) Lesterhuis PvdA
1985 - 1993 Mr. Michiel (M.) Zonnevylle VVD
1993 - 1994 Bendiks (B.W.) Cazemier CDA Waarnemend
1994 - 2000 Mr. Roel (R.S.) Cazemier VVD
2000 - 2001 Drs. Bote (B.S.) Wilpstra D66 Waarnemend
2001 - 2006 Paul (P.J.J.) Verhoeven VVD
2006 Hans (J.H.) Lesterhuis PvdA Waarnemend
2006 - 2018 Albert (A.) de Hoop D66
2018 - 2020 Gerard (G.) van Klaveren VVD Waarnemend
2020 - heden Leo Pieter (L.P.) Stoel VVD