Lijst van burgemeesters van Eindhoven

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Eindhoven in de provincie Noord-Brabant.[bron?]

Het stadsbestuur van Eindhoven bestond van 1437 tot 1810 uit drie geledingen, te weten twee burgemeesters, zeven schepenen en vijf raden. De burgemeesters van Eindhoven waren verantwoordelijk voor de stedelijke inkomsten en uitgaven. Zij konden echter uitsluitend betalingen verrichten op last van de schepenen en de raden. Naast hun bemoeienis met de stedelijke economie verzorgden zij ook de inning van een deel van de landsbelastingen. Voor het ophalen van de gelden werden wel aparte collecteurs aangesteld. De burgemeesters werden door het stadsbestuur gekozen voor een periode van één jaar. Hun ambtstermijn liep van Bamis tot Bamis (1 oktober), met ingang van 1669 van 1 mei tot 30 april. De burgemeesters, die op 1 oktober 1667 hun ambt aanvaardden, bleven tot 1 mei 1669 in functie. In 1710 bepaalde de Raad van State, dat voortaan één burgemeester de stedelijke inkomsten en uitgaven moest verzorgen en de andere burgemeester uitsluitend bemoeienis van de landsbelastingen mocht hebben en dat zij elk een afzonderlijke rekening dienden op te stellen. In 1716 kwam er naast de burgemeesters een financieel zelfstandige policiemeester, die werd belast met de verpachting van het weggeld en het onderhoud van wegen, bruggen enz.

Van 1807 tot augustus 1810 waren er geen burgemeesters in Eindhoven.

Vanaf augustus 1810, na de inlijving door Napoleon Bonaparte, krijgt de gemeente Eindhoven een maire aan het hoofd, die door de prefect van het arrondissement wordt benoemd, en die assistentie krijgt van een adjudant. De maire voert de administratie en kan een deel van zijn taken delegeren aan zijn adjudant. Vanaf 5 februari 1814 is de maire van zijn eed aan het Franse gezag ontslagen en wordt weer burgemeester genoemd. Bij Koninklijk Besluit van 5 november 1815 krijgt Eindhoven voortaan drie burgemeesters, benoemd door de koning, die om de beurt als president-burgemeester de raad een jaar voorzitten.

Vanaf 1824 is er één burgemeester, en zijn er twee, later meer, wethouders.

17e eeuw bewerken

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming
1 mei 1672 - 30 april 1673 Wijnant IJsbrants van Ennetten
Dirck Janssen van der Reijden
1 mei 1673 - 30 april 1674 Willem van Stratum
Simon van der Waerden
1 mei 1674 - 30 april 1675 -
-
1 mei 1675 - 30 april 1676 Raes Gerits Raessens
Willem Linders
1 mei 1676 - 30 april 1677 Peter Mijssen
Niclaes Habraecken
1 mei 1677 - 30 april 1678 Johan Marcelis Verberne
Johan Janssen Verberne
1 mei 1678 - 30 april 1679 Dominicus van Taterbeeck
Johan van der Waerden
1 mei 1679 - 30 april 1680 Hendrick van der Boomen
Willem van Stratum
1 mei 1680 - 30 april 1681 Henrick Snellaerts
Paulus van Berckel
1 mei 1681 - 30 april 1682 Willem Tercken
Dirck Conincx
1 mei 1682 - 30 april 1683 Adriaen van Rijsingen
Martinus Raessens
1 mei 1683 - 30 april 1684 Alexander de Laure
Michiel van Lieshout
1 mei 1684 - 30 april 1685 Wijnant van Stratum
Rogier Wijnants
1 mei 1685 - 30 april 1686 Aert Raessens
Laurens van Mierlo
1 mei 1686 - 30 april 1687 Jan Baptista van Dungen
Hendrick Janssen van Breda
1 mei 1687 - 30 april 1688 Mattheus van Hooff
Laurens van der Heijden
1 mei 1688 - 30 april 1689 Cornelis Schaets
Steven van Berckel
1 mei 1689 - 30 april 1690 -
-
1 mei 1690 - 30 april 1691 Hendrick van de Boer
Willem Buenens
1 mei 1691 - 30 april 1692 Hendrick van de Ven
Hendrick van Pelt
1 mei 1692 - 30 april 1693 Hendrick van Biggelaer
Godefridus van Cronenburgh
1 mei 1693 - 30 april 1694 Johan van Ennetten
Paulus van Vlochoven
1 mei 1694 - 30 april 1695 Johan van Flodrop
Johan Cooten
1 mei 1695 - 30 april 1696 Ysaeck Verbeecq
Nicolaes Baertmans
1 mei 1696 - 30 april 1697 Bartholomeus Berenbrouck
Jacob van der Heyde
1 mei 1697 - 30 april 1698 Wilhelm van Dooren
Arnoldus van de Gevel
1 mei 1698 - 30 april 1699 Godefridus van Cronenburgh
Hendrick van Biggelaer
1 mei 1699 - 30 april 1700 Philippus van Boxmeer
Jan du Pré
1 mei 1700 - 30 april 1701 Nicolaes van Mierlo
Jan Luycas Hannen

18e eeuw bewerken

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming
1 mei 1701 - 30 april 1702 Arnoldus van Rijsingen
Francis van Dooren
1 mei 1702 - 30 april 1703 Johan Doppers
Hendrick van den Broeck
1 mei 1703 - 30 april 1704 Adriaen van der Waerden
Cornelis van der Schoot
1 mei 1704 - 30 april 1705 Peeter Borchouts
Peeter van Mierlo
1 mei 1705 - 30 april 1706 Francis de Mulder
Hendrick van Gelain
1 mei 1706 - 30 april 1707 Adriaan de Bever
Johan van de Wal
1 mei 1707 - 30 april 1708 Godefridus Coolen
Hendrik Raessens
1 mei 1708 - 30 april 1709 Symon van Luytelaar
Cornelis Bogaarts
1 mei 1709 - 30 april 1710 Hendrik Verberne
Hendrik Severijn Smits
1 mei 1710 - 30 april 1711 Johan van Ceulen
Gerard van de Renne
1 mei 1711 - 30 april 1712 Philippus Berenbroeck
Matthias Roefs
1 mei 1712 - 30 april 1713 Eysebrant van Ennetten
Cornelis van Pelt
1 mei 1713 - 30 april 1714 Johan Coninghs
Willem Hoppenbrouwer
1 mei 1714 - 30 april 1715 Willem Bogaerts
Peter van Dael
1 mei 1715 - 30 april 1716 Willem de Haes
Judocus Buenens
1 mei 1716 - 30 april 1717 Dirck van Moorsel
Michiel van Coursel
1 mei 1717 - 30 april 1718 Gelenus Knips
Godefridus van de Merckhof
1 mei 1718 - 30 april 1719 Servaes Staessens
Aelbert van de Berck
1 mei 1719 - 30 april 1720 Cornelis Sledsen
Willem van Vlokhoven
1 mei 1720 - 30 april 1721 Johan van Osch
Cornelis van Moorsel
1 mei 1721 - 30 april 1722 Johan van Luytelaar
Gerard Arnoldus Raessens
1 mei 1722 - 30 april 1723 Peter van den Hurk
Hendrik van Mierlo
1 mei 1723 - 30 april 1724 Jacobus van Dinter
Johan van Coursel
1 mei 1724 - 30 april 1725 Abraham van Breda
Adriaen van Mierlo
1 mei 1725 - 30 april 1726 Peter Beens
Johan van Breda
1 mei 1726 - 30 april 1727 Gerardt van den Bergh
Hendrik van den Bour
1 mei 1727 - 30 april 1728 Martinus van der Vliet
Johan Coolen
1 mei 1728 - 30 april 1729 Peter van Alphen
Caspar Helderhoff
1 mei 1729 - 30 april 1730 Arnoldus Berenbroeck
Johan van Antwerpen
1 mei 1730 - 30 april 1731 Judocus van Gastel
Johan Marcelis Coolen
1 mei 1731 - 30 april 1732 Peter van der Sanden
Arnoldus Zeegers
1 mei 1732 - 30 april 1733 Peter van Breda
Antoni Bogers
1 mei 1733 - 30 april 1734 Hendrik van Leersum
Paulus Spoorenbergh
1 mei 1734 - 30 april 1735 Wijnandus Baertmans
Michiel Beens
1 mei 1735 - 30 april 1736 Johan Bliex
Egidius Baertmans
1 mei 1736 - 30 april 1737 Franciscus Keysers
Hendrik Coolen
1 mei 1737 - 30 april 1738 Hybertus Bogers
Johannes Zeegers
1 mei 1738 - 30 april 1739 Matheus van Hooff
Hendrik van der Schoot
1 mei 1739 - 30 april 1740 Judocus Berenbroeck
Godefridus Jan Colen
1 mei 1740 - 30 april 1741 Norbertus de Rooy
Gerard Neynens
1 mei 1741 - 30 april 1742 Arnoldus van der Meyde
Hendrik Casper Michielse
1 mei 1742 - 30 april 1743 Amandus van Mierlo
Johan van Dijk
1 mei 1743 - 30 april 1744 Johan van Mierlo
Franciscus van Osch?
1 mei 1744 - 30 april 1745 Martinus van Hooff
Arnoldus van der Schoot
1 mei 1745 - 30 april 1746 Adrianus de With
Johan van der Sommen
1 mei 1746 - 30 april 1747 Andreas le Heu
Adriaan van Osch
1 mei 1747 - 30 april 1748 Daniel de Haas
Antoni Smits
1 mei 1748 - 30 april 1749 Leonard van der Cruys
Peter van der Heyden
1 mei 1749 - 30 april 1750 Wynant van den Heuvel
Rudolphus van Baer
1 mei 1750 - 30 april 1751 Wilhelmus Pascharus Goltfus
Peter Buenens
1 mei 1751 - 30 april 1752 Martinus van den Broek
Huybert Zeegers
1 mei 1752 - 30 april 1753 Alexander Beens
Franciscus Zeegers
1 mei 1753 - 30 april 1754 Wilbort van de Ven
Johannes Jacobus Janssen
1 mei 1754 - 30 april 1755 Peter van Boekel
Henricus van Bree
1 mei 1755 - 30 april 1756 Hendrik van Moorsel
Jasper van de Ven
1 mei 1756 - 30 april 1757 Johan van Moorsel
Paulus van Vlokhoven
1 mei 1757 - 30 april 1758 Theodorus Constatijn Keyssers
Andries Lammers van de Ven
1 mei 1758 - 30 april 1759 Arnoldus van Heck
Christiaan de Haas
1 mei 1759 - 30 april 1760 Petrus Arnoldus van de Broek
Hendrikus van Baar
1 mei 1760 - 30 april 1761 Huybert van de Wildenberg
Wilhelmus Smits
1 mei 1761 - 30 april 1762 Johan Verhagen
Cornelis Bogaars
1 mei 1762 - 30 april 1763 Johan Raessens
Hendrik Spoorenberg
1 mei 1763 - 30 april 1764 Petrus Hoppenbrouwers
Johan van Gastel
1 mei 1764 - 30 april 1765 Johan Alexander Michiels
Andreas van den Hurk
1 mei 1765 - 30 april 1766 Bartholomeus de Witt
Lambertus van der Dussen
1 mei 1766 - 30 april 1767 Johannes Wilhelmus Heere
Jasper van Breda
1 mei 1767 - 30 april 1768 Jan van Boekel
Johannes van Leersum
1 mei 1768 - 30 april 1769 Jacobus Pijpers
Johan van Vlokhoven
1 mei 1769 - 30 april 1770 Johan van Breda
Jacobus van Eupen
1 mei 1770 - 30 april 1771 Cornelis Bolsius
Leonardus Raymakers
1 mei 1771 - 30 april 1772 Adrianus van Doorn
Cornelis van de Wildenberg
1 mei 1772 - 30 april 1773 Jan van Mierlo
Goort Keyssers
1 mei 1773 - 30 april 1774 Wilhelmus Neynens
Johan Nicolaes Smits

Patriot
1 mei 1774 - 30 april 1775 Adriaan van Dijk
Arnoldus van Stratum
Patriot
Orangist
1 mei 1775 - 30 april 1776 Petrus van Dijk
Arnoldus Zeegers
Patriot
Patriot
1 mei 1776 - 30 april 1777 dr. Norbertus Antonius van Hooff
Laurens van Gastel
1 mei 1777 - 30 april 1778 Godefridus Snieders
Johannes Smits
Orangist
Patriot
1 mei 1778 - 30 april 1779 Amandus Hubertus van Moorsel
Antoni Janssen
Patriot
Patriot
1 mei 1779 - 30 april 1780 Martinus Franciscus van Hooff
Godefridus van Dijk
Patriot
Patriot
1 mei 1780 - 30 april 1781 Antoni van Baar
Arnoldus Bakers
Patriot
1 mei 1781 - 30 april 1782 Peter van Oorschot
Johannes Hendrikus van de Moosdijk
1 mei 1782 - 30 april 1783 Johannes Theodorus Smits
Lambertus van de Ven
Patriot
1 mei 1783 - 30 april 1784 Hubertus van de Moosdijk
Hendricus Gruythuysen
Patriot
1 mei 1784 - 30 april 1785 Johannes Zeegers
Hendrik Joosten
1 mei 1785 - 30 april 1786 Peter Caspar de Haas
Antoni van Luytelaar
Patriot
Patriot
1 mei 1786 - 30 april 1787 Johannes Laurentius van Antwerpen
Henricus Petrus van Leersum
Patriot
Patriot
1 mei 1787 - 30 april 1788 Jan (J.F.R.) van Hooff
Godefridus Merks
Patriot
Patriot
1 mei 1788 - 30 april 1789 Hendrik Habraken
Johannes Janse Smits
1 mei 1789 - 30 april 1790 Gerardus van den Wildenberg
Martinus Arnoldus van de Ven
1 mei 1790 - 30 april 1791 Adam Franciscus Raymakers
Antoni van Bussel
1 mei 1791 - 30 april 1792 Cornelis van Oorschot
Marcelis van Rijsingen
1 mei 1792 - 30 april 1793 Joannes Petrus van Baar
Arnoldus Zeegers
Patriot
Patriot
1 mei 1793 - 30 april 1794 Everardus Josephus Zeegers
Johannes Laurentius van Antwerpen
Patriot
Patriot
1 mei 1794 - 30 april 1795 Johannes Gerardus Smits
Johannes van Oorschot
Patriot
1 mei 1795 - 30 april 1796 mr. Hendrikus van Rijsingen
mr. Henricus Franciscus Dominicus L'Heureux
Patriot
Patriot
1 mei 1796 - 30 april 1797 Franciscus Teurlings
Guillielmus van Kessel
Patriot
1 mei 1797 - 30 april 1798 Egidius Henricus van den Broek
Johannes Wilhelmus Hoefnagels
1 mei 1798 - 30 april 1799 Henricus Spoorenberg
Hendricus Petrus van der Heijden
1 mei 1799 - 30 april 1800 Pieter Reese
Judocus Vogelpoel
1 mei 1800 - 30 april 1801 Franciscus Smits
Franciscus van Osch

19e eeuw bewerken

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming
1 mei 1801 - 30 april 1802 Cornelis Spoorenberg
Wilhelmus Hoppenbrouwers
1 mei 1802 - 30 april 1803 Adriaanus van Mol
Henricus Habraken
1 mei 1803 - 30 april 1804 Stephanus Leurs
Reinier Peter Smits
1 mei 1804 - 30 april 1805 Henricus Beens
Jacobus Melchior van Baar
1 mei 1805 - 31 december 1806 Johannes Franciscus van Bree
Josephus Jacobus Smits
3 augustus 1810 - 4 juni 1812 Johannes Jacobus Janssen
4 juni 1812 - 29 oktober 1822 Amandus Hubertus van Moorsel
2 januari 1816 - 2 oktober 1819 Pieter Reese
2 januari 1816 - 13 mei 1821 Arnoldus van Baar
14 december 1820 - 1 maart 1824 Arnoldus van de Moosdijk
27 december 1821 - 1 maart 1824 Reinier Peter Smits
27 december 1822 - 1 maart 1824 Josephus Johannes Janssen
2 maart 1824 - 3 oktober 1832 Reinier Peter Smits
21 november 1832 - 24 oktober 1846 Arnoldus van de Moosdijk
19 januari 1847 - 30 mei 1853 Melchior van Bon
1 juni 1853 - 15 maart 1885 Johannes Theodorus Smits van Oyen Conservatief Katholiek
17 maart 1885 - 12 oktober 1898 Josephus Theodorus Maria Smits van Oyen Gematigd Katholiek
1898 - 31 december 1919 Petrus Henricus van Mens[1] Gematigd Katholiek

20e eeuw bewerken

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming
1 januari 1920 - 31 januari 1941 Anton Verdijk RKSP
1 februari 1941 - 5 september 1944 Hub Pulles NSB
september 1944 - 31 december 1945 Anton Verdijk RKSP/KVP
21 september 1946 - februari 1957 Hans Kolfschoten RKSP/KVP
1 mei 1957 - 19 mei 1959 Charles van Rooy KVP
16 oktober 1959 - 22 november 1966 Herman Witte KVP
5 april 1967 - 30 mei 1973 Herman Witte KVP
1 december 1973 - 1 juli 1979 Jacob Jan van der Lee PvdA
16 augustus 1979 - 1 maart 1988 Gilles Borrie PvdA
1 maart 1988 - 1 mei 1992 Jos van Kemenade PvdA
1 mei 1992 - 1 september 2003 Rein Welschen PvdA

21e eeuw bewerken

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1 september 2003 - 30 juni 2007 Alexander Sakkers VVD
1 september 2007 - 6 april 2008 Gerrit Braks CDA waarnemend
7 april 2008 - 1 september 2016 Rob van Gijzel PvdA [2]
13 september 2016 - 12 september 2022 John Jorritsma VVD [3]
13 september 2022 - heden Jeroen Dijsselbloem PvdA [4]

Zie ook bewerken