Lijst van aartsbisschoppen van Mechelen-Brussel

Wikimedia-lijst

Het aartsbisdom Mechelen-Brussel werd als aartsbisdom Mechelen opgericht op 12 mei 1559, in het kader van de kerkelijke hervorming onder koning Filips II van Spanje. Sinds 1961 draagt het aartsbisdom de naam Mechelen-Brussel.

Hieronder volgt de lijst van aartsbisschoppen van Mechelen en van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De namen in het rood gearceerd zijn kardinalen.

Aartsbisschoppen van Mechelen bewerken

Aartsbisschoppen van Mechelen
  Periode Naam Leven Opmerkingen
1 1561 - 1582 Antonius Perrenot de Granvelle 1517 - 1586 Verlaat de Nederlanden op 13 maart 1564, maar blijft titulair aartsbisschop tot 24 januari 1583.
2 1583 - 1589 Joannes (I) Hauchin 1527 - 1589
- 1589 Guilielmus Alanus 15321594 Genomineerd door Filips van Spanje in 1589, maar nooit benoemd door de paus.
1589 - 1593 Henricus Cuyckius 1546 - 1609 Sedisvacatie; vicaris-generaal nam bestuur waar.
- 1593 Laevinus Torrentius 1525 - 1595 Benoemd in 1593, maar nam nooit bezit van de bisschopszetel.
1595 - 1596 Henricus Cuyckius 1546 - 1609 Sedisvacatie; vicaris-generaal nam bestuur waar.
3 1596 - 1620 Matthias Hovius 1542 - 1620
1620 - 1621 Petrus van de Wiele 15?? - 16?? Sedisvacatie; vicaris-generaal nam bestuur waar.
4 1621 - 1655 Jacobus Boonen 1573 - 1655
1655 - 1657 Joannes Le Roy 1??? - 1656 Sedisvacatie; vicaris-generaal nam bestuur waar.
Amatus de Coriache 1600 - 1682
5 1657 - 1666 Andreas Creusen 1591 - 1666
1666 - 1668 Amatus de Coriache 1600 - 1682 Sedisvacatie; vicaris-generaal nam bestuur waar.
6 1668 Joannes (II) van Wachtendonck 1592- 1668 Overleden voor installatie als aartsbisschop van Mechelen.
1668 - 1671 Amatus de Coriache 1600 - 1682 Sedisvacatie; vicaris-generaal nam bestuur waar.
7 1671 - 1689 Alphonsus van Bergen 1624 - 1689
1689 - 1690 Philips Erard van der Noot 1638 - 1730 Sedisvacatie; vicaris-generaal nam bestuur waar.
8 1690 - 1711 Humbertus Wilhelmus de Precipiano 1627 - 1711
1711 - 1716 Amatus Ignatius de Coriache 1657 - 1731 Sedisvacatie; vicaris-generaal nam bestuur waar.
9 1716 - 1759 Thomas Philippus d'Alsace-Boussut 1679 - 1759
10 1759 - 1801 Joannes Henricus van Frankenberg 1726 - 1804 Werd door de Fransen verbannen in 1797 en nam ontslag als aartsbisschop op 20 november 1801.
11 1802 - 1808 Joannes Armandus de Roquelaure 1721 - 1818 Vanaf 1801 aartsbisdom Mechelen-Antwerpen. Nam ontslag als aartsbisschop in 1808.
- 1808 - 1815 Dominicus Dufour de Pradt 1759 - 1837 Genomineerd door Napoleon, bevestigd door paus Pius VII in 1809. Nam ontslag als aartsbisschop in 1815 door verkoop van zijn bisschopszetel aan Willem I der Nederlanden.
1815 - 1817 Sedisvacatie
12 1817 - 1831 Franciscus Antonius de Méan 1756 - 1831
13 1832 - 1867 Engelbertus Sterckx 1792 - 1867
14 1867 - 1883 Victor Augustus Dechamps, C.Ss.R. 1810 - 1883
15 1884 - 1906 Petrus Lambertus Goossens 1827 - 1906
16 1906 - 1926 Désiré-Joseph Mercier 1851 - 1926
17 1926 - 1961 Jozef Ernest Van Roey 1874 - 1961

Als gevolg van het Concordaat van 15 juli 1801 werd het aartsbisdom Mechelen uitgebreid met het voortaan afgeschafte bisdom Antwerpen.

Op 8 december 1961 werd het bisdom Antwerpen heropgericht. Het aartsbisdom Mechelen behield de toenmalige provincie Brabant (nu Vlaams-, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het administratief arrondissement Mechelen van de provincie Antwerpen met uitzondering van de kantons Lier en Heist-op-den-Berg. De rest van de provincie Antwerpen ging naar het nieuwe bisdom Antwerpen. Op dezelfde datum veranderde het aartsbisdom van naam: Mechelen werd Mechelen-Brussel, en voortaan telde het twee kathedralen; de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen én de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel.

Aartsbisschoppen van Mechelen-Brussel bewerken

Aartsbisschoppen van Mechelen-Brussel
  Periode Naam Leven Opmerkingen
18 1962 - 1979 Leo Suenens 1904 - 1996 Nam ontslag als aartsbisschop in 1979.
19 1980 - 2010 Godfried Danneels 1933 - 2019 Nam ontslag als aartsbisschop in 2010.
20 2010 - 2015 André-Jozef Léonard 1940 Nam ontslag als aartsbisschop in 2015.
21 2015 - 2023 Jozef De Kesel 1947 Nam ontslag als aartsbisschop in 2022.
22 2023 Luc Terlinden 1968 Geïnstalleerd op 3 september 2023.