Lijst van partners van farao's

Wikimedia-lijst
Dubbel kroon Portaal Egyptologie

Dit is een lijst van koninginnen in het oude Egypte.

Vroeg-dynastieke periode bewerken

Een overzicht van de koninginnen in de vroeg-dynastieke periode.

Koningin Gemaal Kind(eren) Periode
1e dynastie van Egypte
Neithhotep Narmer Onbekend ca. 3100 v.Chr.
Berenib Hor-Aha of Menes Onbekend ca. 3050 v.Chr.
Chenethapi Hor-Aha Djer ca. 3000 v. Chr.
Herneith Djer Den ca. 3000 v. Chr.
Nachtneith Djer Onbekend ca. 3000 v. Chr.
Peneboei Djer Onbekend ca. 3000 v. Chr.
Sesjemetka Djer of Den Onbekend ca. 3000 v. Chr.
Semat Den Onbekend ca. 2900 v. Chr.
Serethor Den Onbekend ca. 2900 v. Chr.
Merneith Den Djet ca. 2900 v. Chr.
Batires Semerchet Anedjib ca. 2900 v. Chr.
2e dynastie van Egypte
Menka Onbekend Onbekend ca. 2850 v. Chr.
Onbekend Onbekend Onbekend ca. 2800 v. Chr.
Nimaathapi Chasechemoei Djoser ca. 2750 v. Chr.
3e dynastie van Egypte
Hetephernebti Djoser Inetkaes ca. 2700 v. Chr.
Djefatnebti Hoeni Onbekend ca. 2700 v. Chr.
Meresanch I Hoeni Snofroe ca. 2700 v. Chr.

Oude Rijk bewerken

Een overzicht van de koninginnen in het Oude Rijk.

Koningin Gemaal Kind(eren) Periode
4e dynastie van Egypte
Hetepheres I Snofroe Choefoe ca. 2650 v. Chr.
Meritites I Snofroe & Choefoe Hetepheres II, Chafra, Hordjedef, Baoefre, Persenet? ca. 2600 v. Chr.
Henoetsen Choefoe Choefoechaf, Minchaf I, Chafra ca. 2600 v. Chr.?
Chentetenka Djedefre Setka, Baka, Hernet, Neferhetepes, Hetepheres II, Nikaoedjedefre ca. 2550 v. Chr.
Hetepheres II Kaoeab, Djedefre, Anchaf Doeaenhor, Kaemsechem, Mindjedef, Meresanch III[1] en Neferhetepes[2] ca. 2550 v. Chr.
Persenet Chafra Nikaoere ca. 2550 v. Chr.
Hekenoe-hedjet Chafra Sechemkare ca. 2550 v. Chr.
Meresanch II Horbaef, Djedefre en Chafra Neferetkaoe III, Nebty-tepites ca. 2550 v. Chr.
Meresanch III Chafra Nebemachet, Nioeserre, Chenterka, Doeaenre, Sjepsetkaoe ca. 2550 v. Chr.
Chamerernebti I Chafra Menkaoera, Chamerernebti II ca. 2550 v. Chr.
Chamerernebti II Menkaoera Choeënre ca. 2500 v. Chr.
Rechetre Baka, Menkaoera of Sjepseskaf Onbekend ca. 2500 v. Chr.
Boenefer Sjepseskaf Onbekend ca. 2500 v. Chr.
5e dynastie van Egypte
Chentkaoes I Sjepseskaf, Oeserkaf[3] Oeserkaf?, Sahoere? en Neferirkare ca. 2500 v. Chr.
Neferhetepes Oeserkaf? Oeserkaf, Sahoere ca. 2500 v. Chr.
Neferetnebti Sahoere Neferirkare? ca. 2500 v. Chr.
Chentkaoes II Neferirkare Neferefre, Nioeserre ca. 2450 v. Chr.
Repitnoeb Nioeserre Onbekend ca. 2450 v. Chr.
Meresanch IV Menkaoehor Oenasanch ca. 2450 v. Chr.
Choeit I Menkaoehor Onbekend ca. 2450 v. Chr.
Chenoet I Oenas Onbekend ca. 2400 v. Chr.
Nebet Oenas Oenasanch ca. 2400 v. Chr.
Nimaathapi II Onbekend Onbekend ca. 2400 v. Chr.
Nebtinoeb Onbekend Onbekend ca. 2350 v. Chr.
6e dynastie van Egypte
Sesjesjet Sjepsipoeptah Teti, Mehoe ca. 2350 v. Chr.
Ipoet I Teti Pepi I ca. 2350 v. Chr.
Choeit Teti Onbekend ca. 2350 v. Chr.
Chentkaoes III Teti Oeserkare ca. 2350 v. Chr.
Oeret-Yamtes Pepi I Onbekend ca. 2350 v. Chr.
Anchensenpepi I[4] Pepi I Merenre I ca. 2350 v. Chr.
Anchensenpepi II[4] Pepi I Pepi II, Neith ca. 2350 v. Chr.
Noeboenet Pepi I Onbekend ca. 2350 v. Chr.
Meritites IV Pepi I Onbekend ca. 2350 v. Chr.
Nenekinti Pepi I Onbekend ca. 2350 v. Chr.
Mehaa Pepi I Hornetjerchet ca. 2350 v. Chr.
Nedjeftet Pepi I Onbekend ca. 2350 v. Chr.
Neith Pepi II Onbekend ca. 2300 v. Chr.
Anchensenpepi III Pepi II Onbekend ca. 2300 v. Chr.
Anchensenpepi IV Pepi II Neferkare II ca. 2300 v. Chr.
Ipoet II Pepi II Onbekend ca. 2300 v. Chr.
Oedjebten Pepi II Onbekend ca. 2300 v. Chr.
Nitokris[5] Onbekend Onbekend ca. 2250 v. Chr.

Eerste tussenperiode bewerken

Na de 6e dynastie is er een lange tijd geen centraal gezag meer. De zogenoemde eerste tussenperiode vangt aan. Na het langdurig bewind van Pepi II is het rijk verzwakt en steken drie machtscentra de kop op, die om de suprematie wedijveren.

Er is onduidelijkheid over de opeenvolgende heersers en hun afstamming. Ze worden vermeld afhankelijk van wie de lijsten opstelt. Gegevens over de koninginnen zijn nu eerder schaars.

De Koningslijst van Saqqara eindigt bij Pepi II van de 6e dynastie, negeert de 7e, 8e, 9e en 10e, en springt meteen naar het Middenrijk met Mentuhotep II van de 11e dynastie. De Koningslijst van Abydos noemt acht heersers voor de 7e dynastie en negen voor de 8e, en springt dan over naar de 11e (eind van de eerste tussenperiode en begin van het Middenrijk). De Koningslijst van Turijn is een samenraapsel en heeft veel beschadigingen, maar lijkt vierentwintig koningshuizen vanaf de 7e tot de 11e dynastie te noemen.

Middenrijk bewerken

Een overzicht van de koninginnen uit het Middenrijk.

Koningin Gemaal Kind(eren) Periode
11e dynastie van Egypte
Neferoe I Mentoehotep I Antef II ca. 2150 v. Chr.
Neferoechayet[6] Antef II Onbekend ca. 2150 v. Chr.
Jaah Antef III Neferoe II, Mentoehotep II ca. 2100 v. Chr.
Henhenet Mentoehotep II Onbekend ca. 2050 v. Chr.
Neferoe II Mentoehotep II Onbekend ca. 2050 v. Chr.
Kaoeit[7] Mentoehotep II Onbekend ca. 2050 v. Chr.
Tem Mentoehotep II Mentoehotep III ca. 2050 v. Chr.
Sadhe Mentoehotep II Onbekend ca. 2050 v. Chr.
Asjayet Mentoehotep II Onbekend ca. 2050 v. Chr.
Kemsit Mentoehotep II Onbekend ca. 2050 v. Chr.
Imi Mentoehotep II Mentoehotep IV ca. 2000 v. Chr.
12e dynastie van Egypte
Neferet I Senoeseret Amenemhat I ca. 2000 v. Chr.
Neferitatjenen Amenemhat I Senoeseret I ca. 2000 v. Chr.
Neferoe III Senoeseret I Amenemhat II ca. 2000 v. Chr.
Senet Amenemhat II Senoeseret II ca. 1950 v. Chr.
Kaneferoe Amenemhat II Onbekend ca. 1950 v. Chr.
Keminoeb Amenemhat II Onbekend ca. 1950 v. Chr.
Itaoeret Senoeseret II Onbekend ca. 1950 v. Chr.
Chnemet Senoeseret II Onbekend ca. 1950 v. Chr.
Neferet II Senoeseret II Onbekend ca. 1950 v. Chr.
Chenemetneferhedjet I Senoeseret II Senoeseret III ca. 1950 v. Chr.
Chenemetneferhedjet Senoeseret III Onbekend ca. 1900 v. Chr.
Chenemetneferhedjetchered Senoeseret III Onbekend ca. 1900 v. Chr.
Sathathorioenet Senoeseret III Onbekend ca. 1900 v. Chr.
Meretseger Senoeseret III Onbekend ca. 1900 v. Chr.
Chenemetneferhedjet II Senoeseret III Onbekend ca. 1900 v. Chr.
Neferethenoet Senoeseret III Onbekend ca. 1900 v. Chr.
Chenemetneferhedjet III Amenemhat III Onbekend ca. 1850 v. Chr.
Aat Amenemhat III Onbekend ca. 1850 v. Chr.
Hetepti Amenemhat III Amenemhat IV ca. 1850 v. Chr.
Neferoeptah Amenemhat III Onbekend ca. 1850 v. Chr.
Neferoesobek[8] Onbekend Onbekend ca. 1800 v. Chr.

Tweede tussenperiode bewerken

Een overzicht van de koninginnen in de tweede tussenperiode.

Koningin Gemaal Kind(eren) Periode
13e dynastie van Egypte
Noebhotepti Hor I Noebhotepti-chered ca. 1750 v.Chr.
Senebnehas Chendjer Onbekend ca. 1750 v. Chr.
Aya[9] Imiramesha, Antef IV of Sobekhotep II Onbekend ca. 1750 v. Chr.
Jewetibaw Mentoehotep, Dedoesobek Sobekhotep III, Seneb, Khakau en Reniseneb[10] ca. 1750 v. Chr.
Senebhenas[11] Sobekhotep III Onbekend ca. 1750 v. Chr.
Neni Sobekhotep III Ioehetiboe, Dedetanoek ca. 1750 v. Chr.
Senebsen Neferhotep I Haanchef, Kemi ca. 1750 v. Chr.
Tjan Sobekhotep IV Amenhotep, Nebetioenet, Sobekhotep V? ca. 1700 v. Chr.
Noebhotepi II Onbekend Sobekhotep V ca. 1700 v. Chr.
Noebchaas Sobekhotep V, Sobekhotep VI, Iaib Doeaneferet, Bebires, Chonschoefsi ca. 1700 v. Chr.
Inni Aya Onbekend ca. 1700 v. Chr.
Ahhotepi Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Neferet Onbekend Hatsjepsoet ca. 1650 v. Chr.
Enkel van zegels bekende koninginnen uit de 13e dynastie.
Aashit Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Anchmari Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Wadjet of Iaret Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Resenoefer Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Mesneb Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Noebhotepti (II) Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Nehit Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Chonsoe Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Sathathor Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Satsobek Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
Tati Onbekend Onbekend ca. 1650 v. Chr.
16e dynastie van Egypte
Mentoehotep Djehoeti Onbekend ca. 1600 v. Chr.
Sitmoet Mentoehotep VI Heroenefer ca. 1600 v. Chr.
17e dynastie van Egypte
Noebchaas Sobekemsaf II Antef V en Antef VI ca. 1600 v. Chr.
Sobekemsaf Antef VI Onbekend ca. 1600 v. Chr.
Haänches Antef VII Onbekend ca. 1600 v. Chr.
Noebemhat Sobekhotep II Sobekemsaf, Sobekemheb ca. 1600 v. Chr.
Tetisheri Ta'a I (Senachtenre) Ta'a II (Seqenenre), Ahhotep I, Sidjehoeti ca. 1600 v. Chr.
Ahhotep I[12] Ta'a II (Seqenenre) Ahmose-Nefertari, Ahmose I, Binpu,
Kamose, Ahmose-Sipair,
Ahmose-Henutemipet, Ahmose-Tumerisi,
Ahmose-Nebatta, Meritamon
ca. 1575 v. Chr.
Ahhotep II[13] Kamose? Ahmose-Sitkamose ca. 1575 v. Chr.
Ahmose-Inhapi Ta'a II (Seqenenre) Ahmose-Henuttamehu ca. 1575 v. Chr.
Satdjehoeti Ta'a II (Seqenenre) Ahmose ca. 1575 v. Chr.
Kasmoet Ahmose I Onbekend ca. 1575 v. Chr.
Toeres Ahmose I Onbekend ca. 1575 v. Chr.
Satirbaoe Onbekend Onbekend ca. 1550 v. Chr.
Tacheredqa Onbekend Onbekend ca. 1550 v. Chr.

Nieuwe Rijk bewerken

Een overzicht van de koninginnen uit het Nieuwe Rijk.

Koningin Gemaal Kind(eren) Periode
18e dynastie van Egypte
Ahmose-Nefertari Ahmose I Amenhotep I, Ahmoseanch, Ahmose-Meritamon, Ahmose-Sitamon ca. 1550 v. Chr.
Ahmose-Sitkamose Ahmose I? Onbekend ca. 1550 v. Chr.
Ahmose-Henoettamehoe Ahmose I? Onbekend ca. 1550 v. Chr.
Ahmose-Meritamon Amenhotep I Onbekend ca. 1550 v. Chr.
Seniseneb Thoetmoses I Onbekend ca. 1550 v. Chr.
Ahmose Thoetmoses I Hatsjepsoet, Neferoebiti, Amenmose?, Wadjmose? ca. 1525 v. Chr.
Moetneferet Thoetmoses I Thoetmoses II, Amenmose, Wadjmose, Ramose ca. 1525 v. Chr.
Hatsjepsoet[14] Thoetmoses II Neferure Ca. 1525 v. Chr.
Iset Thoetmoses II Thoetmoses III ca. 1525 v. Chr.
Neferoere Thoetmoses III Onbekend ca. 1500 v. Chr.
Meritre-Hatsjepsoet Thoetmoses III Amenhotep II, Mencheperre, Nebetioenet, Meritamon C, Meritamon D, Iset ca. 1500 v. Chr.
Satiah Thoetmoses III Onbekend ca. 1500 v. Chr.
Nebetoe Thoetmoses III Onbekend ca. 1500 v. Chr.
Menhat Thoetmoses III Onbekend ca. 1500 v. Chr.
Menoei Thoetmoses III Onbekend ca. 1500 v. Chr.
Meroet Thoetmoses III Onbekend ca. 1500 v. Chr.
Nebsemi Thoetmoses III Onbekend ca. 1500 v. Chr.
Tiaa Amenhotep II Thoetmoses IV ca. 1475 v. Chr.
Nefertari Thoetmoses IV Onbekend ca. 1450 v. Chr.
Iaret Thoetmoses IV Onbekend ca. 1450 v. Chr.
Tenettepihoe[15] Thoetmoses IV Onbekend ca. 1450 v. Chr.
Moetemwia Thoetmoses IV Amenhotep III ca. 1450 v. Chr.
Teye Amenhotep III Akhenaten, Thoetmosis, Henoettaneb, Nebetiah, Iset, Baketaten, Sitamun ca. 1400 v. Chr.
Satamon[16] Amenhotep III Onbekend ca. 1400 v. Chr.
Iset Onbekend Onbekend ca. 1400 v. Chr.
Nefertiti Achnaton Meritaton, Maketaton, Anchesenpaäton, Neferneferoeaten Tasjerit, Neferneferoere, Setepenre ca. 1375 v. Chr.
Kiya Achnaton Toetanchaton, Smenchkare? ca. 1375 v. Chr.
Meritaten[17] Smenchkare Onbekend ca. 1350 v. Chr.
Anchesenamon Smenchkare, Toetanchamon, Ay Onbekend ca. 1350 v. Chr.
Teje Ay of Eje Onbekend ca. 1350 v. Chr.
Moetnedjmet[18] Horemheb Onbekend ca. 1350 v. Chr.?
Henoet[19] Onbekend Onbekend ca. 1350 v. Chr.?
Nebetnehat[20] Onbekend Onbekend ca. 1350 v. Chr.?
19e dynastie van Egypte
Tia-Sitre Ramses I Seti I ca. 1325 v. Chr.
(Moet)-Tuja Seti I Tia, Ramses II, Henoetmire ca. 1325 v. Chr.
Nefertari Merenmoet Ramses II Amonherchepsjef, Pareheroenemef,Meriatoem, Merire, Meritamen, Henoettawi, Nebettawi(?) ca. 1300 v. Chr.
Isetneferet I Ramses II Merenptah, Bintanath, Ramses (prins), Chaemwase, Isetneferet II ca. 1300 v. Chr.
Maat Hornefrure[21] Ramses II Neferure ca. 1275 v. Chr.
Bint-Anath[22] Ramses II Bintanath II ca. 1275 v. Chr.
Meritamen Ramses II Onbekend ca. 1250 v. Chr.
Nebettawi Ramses II Onbekend ca. 1250 v. Chr.
Henoetmire Ramses II Onbekend ca. 1250 v. Chr.
Bint-Anath II Merenptah Onbekend ca. 1250 v. Chr.
Isetneferet II Merenptah Seti II, Merenptah (prins), Chaemwaset (prins), Isetneferet D ca. 1225 v. Chr.
Takhat Seti II Amenmesse ca. 1225 v. Chr.
Baktoerenre Seti II, Ramses IX? Amenmesse? ca. 1200 v. Chr.
Taoeseret[23] Onbekend Onbekend ca. 1200 v. Chr.?
Nesmoet[24] Onbekend Onbekend ca. 1200 v. Chr.?
Anoeketemheb[25] Onbekend Onbekend ca. 1200 v. Chr.?
Taiay Onbekend Onbekend ca. 1200 v. Chr.?
20e dynastie van Egypte
Tiye-Merenese Sethnacht Ramses III ca. 1200 v. Chr.
Habadilat Sethnacht Iset ca. 1200 v. Chr.
Iset Ramses III Ramses IV, Ramses VI ca. 1200 v. Chr.
Tiye[26] Ramses III Pentawer ca. 1200 v. Chr.
Doeatentopet Ramses IV Ramses V ca. 1175 v. Chr.
Henoetoeati[27] Ramses V Onbekend ca. 1175 v. Chr.
Taoerettenroe[27] Ramses V Onbekend ca. 1175 v. Chr.
Noebchesbed Ramses VI Iset (priesteres), Ramses VII, Amonhersjepsef, Panebenkemit ca. 1175 v. Chr.
Nefertera Ramses VI Nefertera II? ca. 1175 v. Chr.
Tachat Mentoeherchepesjef Ramses IX ca. 1175 v. Chr.
Baketoerenere Ramses IX Onbekend ca. 1150 v. Chr.
Tyti Ramses X Ramses XI ca. 1150 v. Chr.
Tentamon I Ramses XI Doeathathor-Henoettawi, Tentamon ca. 1125 v. Chr.

Derde tussenperiode bewerken

Een overzicht van de koninginnen uit de derde tussenperiode.

Koningin Gemaal Kind(eren) Periode
21e dynastie van Egypte
Tentamon II Smendes Amenemnesoe
Nedjmet Pianki, Herihor Pinudjem I, Hekanefer, Hekamaat, Anchefenmoet I, Faienmoet, Anchefenmoet II, Preamenenamon, Itamon, Amenheroenemef, Techoei, Masaharta, Masaqaharta, Pasjedchonsoe, Baknetjeri, Roedament, Madenneb
Henttaoei I Pinudjem I Maätkare I, Hentaoei II, Moednedjmet, Psoesennes I
Isetemcheb I Pinudjem I Onbekend
Oeiay Psoesennes I Anchefenmoet III, Amenemopet, Isetemcheb III
Moetnedjemet Psoesennes I Onbekend
Isetemcheb IV Pinudjem II Psoesennes II, Horoeben, Henttaoei IV
Mehitenoesechet I Sjesjonk Nimlot A, Osorkon de Oudere
22e dynastie van Egypte
Tentepeh I Nimlot A Sjosjenq I
Penresjnes Sjosjenq I Nimlot B
Karomama I Sjosjenq I Osorkon I
Maätkare II Osorkon I Sjosjenk
Tasjedchonsoe Osorkon I Takelot I
Sjepensopdet Osorkon I Osorkon
Kapes Takelot I Osorkon II, Karomama II, Tentsepeh IV
Isetemcheb VII Osorkon II Tjesbastperoe II, Sjosjenq III
Karomama II Osorkon II Sjosjenk, Tasjacheper, Karomama, Taiirmer, Hornachte, Taklot, Tairy
Djedmoetesanch Osorkon II Nimlot, Tensepeh III
Opper-Egyptische 22e dynastie
Tensepeh III Nimlot Ptahoedjanchef, Takelot II, Karomama IV, Sjepensopdet
Karomama IV Takelot II Osorkon III
Tasjep Takelot II Nimlot
Tabeketenasket Takelot II Isetoeret II
Tentsai Osorkon III Takelot III, Sjepenoepet, Roedjamon
Karoatjet Osorkon III Sjepenoepet I
Kakat Takelot III Irbastoedjanefoe
Irtioebast Takelot III Osorkon
Neder-Egyptische 22e dynastie.
Tadibast II Sjosjenq III Bakennefi, Sjosjenq IV, Pamay
Tentamenopet Sjosjenq III Anchenessjosjen
Djedbastioeanch Sjosjenq III Takelot
Tadibast III Pedubastis III Osorkon IV
  Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.
Zie de categorie Partners van farao van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.