Derde Tussenperiode

(Doorverwezen vanaf Derde tussenperiode)
Dynastieën van de
Egyptische oudheid
Proto-dynastieke periode
Vroeg-dynastieke periode
1e dynastie · 2e dynastie ·
3e dynastie
Oude Rijk
4e dynastie · 5e dynastie ·
6e dynastie
Eerste tussenperiode
7e dynastie · 8e dynastie ·
9e dynastie - 10e dynastie
Middenrijk
11e dynastie · 12e dynastie
Tweede tussenperiode
13e dynastie · 14e dynastie ·
15e dynastie - 16e dynastie ·
17e dynastie
Nieuwe Rijk
18e dynastie · 19e dynastie ·
20e dynastie
Derde tussenperiode
21e dynastie · 22e dynastie ·
23e dynastie · 24e dynastie
Late periode
25e dynastie ·
26e dynastie · 27e dynastie ·
28e dynastie · 29e dynastie ·
30e dynastie · 31e dynastie
Ptolemaeën

De Derde Tussenperiode (ca. 1070 - 712 v.Chr.) was een woelige periode in de Egyptische oudheid waarin zowel oorlogen als heersers elkaar in snel tempo opvolgden.

Heerschapsgebieden tijdens de Derde Tussenperiode

Derde Tussenperiode bewerken

Na de dood van Ramses XI ontzette hogepriester van Amon Herihor in Thebe de farao's uit hun macht. Het land was toen opnieuw verdeeld. Herihor leidde Opper-Egypte (stroomopwaarts, dus het zuidelijke deel) en Smendes leidde Neder-Egypte. Smendes richtte de 21e dynastie van Egypte op, die ook als Tanites bekend is. Egypte had langdurig te maken met invallen van Libische stammen en de koningen van de 21e dynastie werden zonder een duidelijke strijd vervangen door de Libische Mesjwesj-koningen van de 22e dynastie van Egypte.

De eerste koning van de nieuwe dynastie, de Meswjesj Sjosjenq I, had als generaal gediend onder de laatste heerser van de 21e dynastie. Het is bekend dat hij zijn eigen zoon aanstelde als hogepriester van Amon, een post die eerder erfelijk was. Geschreven verslagen uit deze periode, voor zover al bekend, zijn fragmentarisch. Daardoor bestaat twijfel over de juistheid van deze informatie.

Er schijnen vele groepen geweest te zijn die uiteindelijk tot de verwezenlijking van de 23e dynastie van Egypte leidden. Saïs, de nieuwe hoofdstad, werd opgericht door de 24e dynastie van Egypte.

Chronologie bewerken

25e dynastie van Egypte24e dynastie van Egypte23e dynastie van Egypte22e dynastie van Egypte21e dynastie van Egypte

Referentie bewerken

  • Mastenbroek, Onno. 1980. Het Libische avontuur in Egypte (22e–24e dynastie). Onderwerpen uit de egyptologie 3, ser. ed. W. C. Sollman. Amsterdam: Egyptologische vereniging "Sjemsoethot".

Zie ook bewerken

Zie de categorie Derde tussenperiode van Egypte van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.