Hoofdmenu openen

Liga voor Mensenrechten

organisatie uit België

De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw die "onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de rechten van het individu of van de gemeenschap" bestrijdt en baseert zich hiertoe op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Liga voor Mensenrechten
Geschiedenis
Opgericht 1979
Structuur
Voorzitter Kati Verstrepen
Plaats Gent
Aantal werknemers 6
Media
Website www.mensenrechten.be

De Liga is lid van de Internationale Federatie voor de Mensenrechten en werkt hoofdzakelijk rond detentie, discriminatie, privacy en de spanning tussen vrijheid en veiligheid.

GeschiedenisBewerken

Op 8 mei 1901 richtte Eugène Monseur de Belgische Liga voor de Rechten van de Mens (Ligue Belge des Droits de l’Homme) op in navolging van de Franse mensenrechtenliga die in 1898 werd opgericht in het kielzog van de Dreyfusaffaire. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog moesten de activiteiten worden gestaakt.[1] In 1954 hebben enkele advocaten de organisatie heropgericht als Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens en Ligue Belge pour la Défense des Droits de l’Homme.[2] Emile Vandervelde, Max Gottschalk, Henri Rolin, Régine Orfinger-Karlin, Georges Aronstein, Henry Botson en Marc De Kock speelden een vooraanstaande rol.

Op 1 maart 1979 werd de Liga voor Mensenrechten opgericht bij de splitsing van de unitaire vereniging in een Nederlandstalige en Franstalige vereniging (Ligue des Droits de l'Homme). In 2004 heeft de Liga drie vzw's verbonden met het Vlaams Blok aangeklaagd wegens racisme wat heeft geleid tot de veroordeling door het Hof van beroep in Gent. Hiervoor kreeg ze op 21 juli de Prijs voor de Democratie samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. in 2017 betwist de Liga de hervorming van het Hof van assisen voor het Grondwettelijk Hof omdat het "terugschroeven van de assisenprocedure rechtsongelijkheid creëert."[3]

Periode Voorzitter
1979-1997 André De Becker[4]
1997-2004 Paul Pataer
2004-2017 Jos Vander Velpen[5]
2017- Kati Verstrepen[6]

Prijs voor MensenrechtenBewerken

Elk jaar rond de dag van de mensenrechten reikt de Liga voor Mensenrechten deze prijs uit aan een persoon, organisatie of initiatief die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van mensenrechten. In 1990 werd de prijs in het leven geroepen als de Prijs van de Liga voor Mensenrechten. Sinds 2010 reikt de Liga ook de Big Brother Awards uit aan notoire privacyschenders.

Jaar Winnaar Toelichting
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 vakbondsafgevaardigden van Renault Vilvoorde
1998
1999
2000
2001
2002 Gretta Duisenberg acties voor de rechten van Palestijnen[7]
2003
2004 GAL kwaliteiten als kunstenaar en democraat.[8]
2005
2006 Chris Van Den Wyngaert Humanisering en internationalisering van strafrecht, onder meer als rechter bij het Joegoslaviëtribunaal.[9]
2007 'Ontgrendeld' van OBRA project van een dagcentrum dat geïnterneerden helpt aanpassen aan gewone gevangenis.[10]
2008 Jean-Pierre en Luc Dardenne aandacht voor sociale en economische rechten in hun films.[11]
2009 Freddy Evers vrederechter en voorzitter van Magistratuur & Maatschappij voor een humane en dooorzichtige justitie.[12]
2010 Touché vzw begeleiding van (ex)gedetineerden om hun agressie te helpen verminderen.[13]
2011 Canine Assisted Therapy project geïnterneerden krijgen de zorg en verantwoordelijkheid over een hulpbehoevende hond.[14]
2012 Françoise Tulkens voortrekkersrol als rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.[15]
2013 Ploeg van Panorama doet nadenken en weekt maatschappelijk debat los.[16]
2014 Gestorvenen in de cel symbolische oproep voor betere gezondheidszorg voor gedetineerden en geïnterneerden.[17]
2015 Henri Heimans tomeloze inzet voor nieuwe interneringswet.[18]
2016 Humane Opvang van vluchtelingen erkenning voor inzet van Fernand Maréchal, Hamid Hisari en Patrick Legein.[19]
2017 Khalid Benhaddou verbindingsfiguur tegen polarisering.[20]
2018 Globe Aroma artistieke werk- en ontmoetingsplaats voor nieuwkomers.