Liendense Waard

natuurpark

De Liendense Waard is een natuurontwikkelingsgebied in de uiterwaarden van de Maas tussen Batenburg en Niftrik. Het gebied is ontwikkeld door Rijkswaterstaat in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Een oude Maasarm die bij de kanalisatie van de Maas was dichtgegooid werd opnieuw uitgediept en er werden enkele nieuwe poelen uitgegraven. Het hele terrein tot aan de dijk doet nu dienst als overloopgebied.

De natuur die zich hier ontwikkelt, is te beschrijven als een combinatie van ruig grasland, dat wordt begraasd door een oud runderras, en ooibos van voornamelijk wilgen en elzen. Een deel van het gebied is plasdrasterrein dat veel steltlopers en weidevogels aantrekt. Ook trekvogels verblijven in groten getale in de Liendense Waard. Vogelliefhebbers bezoeken het gebied en de vogelkijkhut dan ook regelmatig.

Het gebied wordt beheerd door Geldersch Landschap en Kasteelen.

AfbeeldingenBewerken