Lex Canuleia

De lex Canuleia was een plebisciet van de volkstribuun Gaius Canuleius in 445 v.Chr.

Het bepaalde, dat er conubium zou zijn tussen patriciërs en plebejers. Een ander voorstel van dezelfde, dat een van de consuls een plebejer zou kunnen zijn, werd terzijde geschoven door de instelling van tribuni militum consulari potestate. Dit tweede wetsvoorstel is waarschijnlijk verzonnen, om de instelling van het krijgstribunaat te verklaren.

Zie ookBewerken

Antieke bronnenBewerken

  • Cic., De rep. II 63.
  • Liv., IV 1-6.

ReferentieBewerken

  • art. Canuleia (lex), in J.G. Schlimmer - Z.C. De Boer, Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid, Haarlem, 19203, pp. 145–146.