Leidingwater

water uit de kraan

Leidingwater is water dat via buisleidingen wordt getransporteerd. Om dit transport mogelijk te maken wordt leidingwater onder druk gehouden. Deze druk kan worden opgewekt met watertorens of met pompen. De watertoevoer wordt gereguleerd met kranen, vandaar dat leidingwater ook wel kraanwater wordt genoemd. In Vlaanderen spreekt men ook van 'kraantjeswater'. Het antoniem van leidingwater en kraanwater is flessenwater.

Waterkraan met leidingwater
Leidingwater in busstation Kstovo, Rusland.

Om leidingwater te kunnen leveren is een flinke infrastructuur nodig. Behalve de leidingen zijn ook pompen en/of watertorens, zuiveringsinstallaties, verbruiksmeters enz. nodig.

NederlandBewerken

De eerste waterleiding in Nederland werd in 1853 aangelegd om duinwater naar Amsterdam te transporteren.

De Nederlandse Waterleidingwet geeft een beperkte definitie van leidingwater: 'Leidingwater is water, bestemd om te drinken, te koken, voedsel te bereiden of andere huishoudelijke doeleinden, dat door een waterleidingbedrijf of een collectieve watervoorziening aan derden ter beschikking wordt gesteld.'

Soorten leidingwaterBewerken

  • Drinkwater. Bij de meeste eindgebruikers is dit het enige water dat via leidingen wordt gedistribueerd. Daarom wordt de term leidingwater of kraanwater vaak als synoniem van drinkwater gebruikt, zeker wanneer men onderscheid wil maken met drinkwater uit flessen (mineraalwater).
  • Huishoudwater
  • Warm tapwater

Aangezien deze waters heel verschillende eigenschappen hebben, heeft iedere soort water zijn eigen leidingnetwerk dat volledig gescheiden is van andere waterleidingnetwerken.

Daarnaast zijn er nog vele andere soorten water die door leidingen worden getransporteerd maar die over het algemeen niet worden aangeduid met leidingwater. Voorbeelden hiervan zijn: cv-water, koelwater, druppelirrigatiewater, regenwater.