Lectionarium

liturgisch boek
Deel van de serie over
kerkelijk gerei

waaronder paramenten
en liturgisch vaatwerk

Monstrans
gebruikt in de liturgie

Liturgisch vaatwerk
Vasa sacra
Miskelk · Pateen
Kelklepeltje
Ciborie · Monstrans
Pyxis · Custodiale

Vasa non sacra
Ampullen · Wijwatervat
Olievaatje
Wierookvat · Ablutievat

Paramenten
Amict · Albe · Baarkleed · Cingel
Tuniek · Dalmatiek · Fanon
Kazuifel · Manipel · Stola
Gremiale · Benedictievelum
Mijter

Koorkledij
Rochet · Superplie
Koorkap · Cappa magna
Kovel

Kelkgerei
Bursa · Kelkvelum
Ciborievelum

Kerklinnen
Corporale · Kelkdoekje
Lavabodoekje · Palla
Altaardwaal

Kerkinterieur
Altaar · Ambo
Biechtstoel · Communiebank
Doksaal · Doopvont
Faldistorium
Godslamp · Hoogaltaar
Heilig Kruisaltaar
Katheder · Preekstoel
Sedilia
Tabernakel · Volksaltaar

Liturgische boeken
Altaarmissaal
Benedictionale · Brevier
Evangeliarium · Evangelistarium
Graduale · Kyriale
Lectionarium
Psalter · Rituaal
Sacramentarium · Volksmissaal

Overige
Flambouw · Processiekruis
Altaargong · Altaarschel · Sanctusbel
Wijwaterkwast · Scheepje
Doopschelp · Lessenaar
Thabor · Antependium
Paaskaars · Adventskrans

Het lectionarium is een liturgisch boek, bedoeld om te gebruiken bij iedere mis in de rooms-katholieke kerk. In een lectionarum staan de schriftlezingen (perikopen) uit de Bijbel, die volgens een vast leesrooster worden voorgelezen. Het betreft een tekst uit het oude testament, een psalm, een epistellezing, dat zijn brieven van de Apostelen en een evangelielezing. De priester verzorgt de evangelielezing. Een lector leest de overige teksten.

Huidig katholiek lectionariumBewerken

Het lectionarium omvat een driejarige cyclus. De jaren worden aangeduid met A, B of C jaar. Elke jaarlijkse cyclus begint op de eerste zondag van de advent (de zondag tussen 27 november en 3 december). Jaar B volgt jaar A, jaar C volgt jaar B en dan weer terug naar A.

Het Evangelie volgens Johannes wordt tijdens Pasen gelezen en wordt waar nodig gebruikt voor andere liturgische seizoenen, waaronder Advent, Kerstmis en de vastentijd.

De tekst van de tegenwoordige Nederlandse uitgave van het lectionarium is grotendeels gebaseerd op de oorspronkelijke Willibrordvertaling. Deze Willibrordvertaling uit 1975, met herzieningen die gaan tot 1978, werd gemaakt onder auspiciën van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en de Vlaamse Bijbelstichting. De vernieuwde Willibrordvertaling van 1995 bevat een geheel herziene tekst en is nooit door de Katholieke Kerk geaccepteerd als in de liturgie te gebruiken tekst.

De tekst van het lectionarium en die van de oude Willibrordvertaling zijn deels, maar niet geheel gelijk.[1] Wegens de inbedding in een plechtig liturgisch geheel, wijkt het lectionarium op sommige punten af van de Willibrordvertaling. Het zoekt daarbij ook aansluiting bij de officiële Latijnse vertaling, de (Neo-)Vulgaat. Ook is, voor de verstaanbaarheid bij het voorlezen, vaak een invoeging ('incipit') gedaan in het begin van een fragment. Het lectionarium wordt in Vlaanderen uitgegeven door de uitgeverij Licap. In 2007 werd het lectionarium voor de zon- en feestdagen heruitgegeven in drie delen (één deel per cyclus).

Zie ookBewerken

ReferentiesBewerken

Externe linkBewerken